Книги

default

Извисяване в Бога

Посвещение:

Злато и диаманти има само в Преданоотдадените Души. Те светят в Учителя и сияят в Бога.

Те са постигнали Пътя в пътя. Те са постигнали Любовта в Ученето и те зародиха в себе си нещо от Древния Път – Мястото на Дълбините. 

Преданоотдадените Души вече не живеят – те сияят, защото Тайнството на Учението ги прие в своето Безмълвие.

Те станаха Път в себе си… и Бог се огледа в тях. Учителя им отключи Бога, а те отключиха Учителя в Душите си.

Привет и поклон към знайните незнайни!


Елеазар Хараш, Варна, май 2022 г.


Предговор:

Извисяването
 
Извисяването е освобождение от светлината и тъмнината.
 
В доброто можеш да се провалиш. В злото можеш да се извисиш.
 
Някои се извисяват в провала си. Други се провалят в успеха си.
 
Тези, които се извисяват, надрастват доброто и злото.
 
Извисяването е Невидим свят – само Бог знае кой се извисява и кой не.
 
Падналите трябва да се извисят, а Извисените трябва да се завърнат.
 
Има хора, които тайно се извисяват в Бога – без да им е нужен показ.
 
И в тъмнината има стремеж, но е скрит.
 
Този, който умее да расте в тъмнината, той ще може да расте и в светлината.
 
Съществуват тъмни същества, които осъзнават, че са служители на Бога. Има светли същества, които не осъзнават, че служат.
 
Ако Бог реши да направи от един дявол светец, кой може да Го спре?
Ал Халладж
 
Не е важно дали живееш в тъмнината, или в светлината, а как разбираш Бога.
 
Има тъмни същества, които живеят в злото, за да различават след време Истинското Добро и да Му служат.
 
Благословен е този, който в тъмнината е открил Пътя си към Бога.
 
Не светлината е важна и не тъмнината е важна, а твоят стремеж.
 
Преданата Любов към Бога е мярката за Пътя, а не доброто.
 
Не е важно какво казва светлината, а какво казва Бог.
 
И светлината, и тъмнината могат да те заблудят, но заблудата най-вече е твоя.
 
В мрака на Голгота Христос видя Бога.
 
Не станаха ли сияещите някога Богове черна празнота?
 
И доброто, и злото не са в Развитието. Само Любовта към Бога и Истината движи Развитието.
 
Ако ти си в тъмнината и се извисиш, Бог е бил с тебе.
 
Ако пронижеш тъмнината, ще видиш Бог в нея.
 
Истинската Мъдрост се е родила в мрака, а не в светлината.
 
Ако ти си Едно с Бога, ще се освободиш от светлината и тъмнината.
 
Ако Бог реши да ти се открие, тъмнината ти ще се просветли. Той е Просветляващият.
 
Ако съм в Единство с Бога, за какво ми е светлината?
 
Бог е даряващият Голгота. Голгота е Еликсирът на Живота.
 
Пътят е скрит в Бога – и светлината, и тъмнината не знаят нищо за него. Името на Пътя е Дълбини.
 
Търсещият светлина, е в тъмнината. Но търсещият Бога, е на Прав път.
 
Някои търсят тъмнина в тъмнината. Други търсят още по-голяма тъмнина в тъмнината – те са подведени от по-голямо зло. А някои търсят в тъмнината Бог – тях Бог ги е повел към Себе Си.
 
Бог е, Който те поставя в тъмнина, и Той е, Който те вади от нея, а ти трябва само да се учиш.
 
Краят на света не е тъмнина, а Изход от света – тъмната зона.
 
Тъмнината е създадена отвън, а Духът е отвътре.
 
Не само за тъмнината няма Утешение, но и за светлината. Само Бог е Утешението.
 
Бог иска да открием своята Мистична съдба, която е отвъд светлината и тъмнината.
 
Извисяването е Състояние в състоянието.
 
Извисяването е Божествено Състояние, а не човешко.
 
Черният цвят е цвят на проникването, а когато си проникнал, се извисяваш.
 
Извисяването е вроденост, която всеки трябва да открие в себе си.
 
Този, който е преодолял нещо отвратително, е преодолял нещо от своята тежка карма – той се е извисил.
 
Извисяването е завръщане в себепознанието.
 
Колкото повече се извисяваш, толкова повече Бог заживява в тебе и толкова повече се смаляваш.
 
Бог е Дълбокият Наблюдател на тъмнината.
 
В извисяването умираш, за да се Възвисиш.
 
Пламъкът на свещта угасва, защото се е извисил в Нищото. Този пламък вече свети в Бога, а не в света.
 
Изворът е Извисено Същество, заживяло в Бога.
 
Извисяване има само в Нищото – в Бога.
 
Извисяването е Мистично разтваряне в Бога.
 
Грях е да си нещо – стани Нищо, стани Едно с Бога.
 
Извисяването е освобождение от оковите на светлината и тъмнината, то е завръщане в Изначалното Състояние на Свобода и Несъществуване.

Можете да поръчате от:
portal12.bg svetanaknigite.com
Съзържание:

1. Ти сам си Възходът в Пътя към Единия
○ завръщане в Единната Милост
○ Цялостното съзнание е Врата
○ Тайната, наречена Човек
○ Вторият е същество нереално
○ възпламеняване на Живата Светлина
○ Мистичното самозараждане
2. Падението е Замисъл на Благословението
3. Милостта Му е родена преди Гнева
○ безконечно е Развитието
○ Посвещение за всяко същество
○ недосегаемата Бяла Чистота
○ събуждане на Правдъхновението
○ призовани сме чрез Любовта
○ Бог ни въздига в себе си
4. Чистото съзнание е Сияещо огледало
○ Неподвижният Център
○ Скритост в Скритостта
○ Осветеният мрак
○ Изначалната Безкрайност
○ възприятие на Реалността
○ динамичното равновесие
5. Древният начин на Живот
○ Неизразимата Дълбина
○ овладяване на себе си
○ съсредоточеност в Бога
○ Докоснатият от Нищото
6. Пътят на Божеството в теб