ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Зората

  Докато изгревът е разцветът на Любовта, на Живота и на Светлината, то Азорор - Зората е Сияние на Мистичното Съзнание. Азорор знае, че изгревът е начало, а залезът е край. Азорор сама знае, че е без начало. Азорор никога не е пожелала да бъде начало. Тя всякога е искала своята Мистична Спотаеност.
  Древни Откровения - Трета книга, стр.173
  Зората е път към великото Братство, към великото начало на времената. Който е докос нат от свещения полъх на зората, засиява завинаги. Не можеш да нарисуваш зората. Тя е преди изкуството, преди времената. Тук става въпрос за нещо, което надминава всяко изкуство, всички времена.
  Из книга Мистични познания, 1999г.
  Едно от древните имена на Бога във ватанския език е, са го наричали: Древната Зора - Той е нито светлина, нито тъмнина – Зората между тях. Нещо много по-дълбоко и по-отвъдно, Той не е ограничен от светлината, нито от тъмнината – Древната Зора.
  Из лекция Незун, изнесена на 6 август 2002г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Зората" ...