ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Знаещите хора

  Знаещите хора са тежки, някои от тях са свръхтежки: точно проблемът им е знанието. Те са станали повече знаещи и са обърнали нещата наобратно: вместо повече Истинни, вместо повече Същностни, те са станали бреме – и за себе си, и за другите.
  Из лекция Тънкият Дзен, изнесена на 3-ти септември 2019г.
  Навън знание – това е знаещият човек – а отвътре е невежество. Това е неговата характеристика. Отвънка знание, съвети и т.н., отвътре – невежество. Знанието няма връзка с дълбочината на човека. Знаещият е неуравновесен, фалшив, избухлив и т.н, защото знанието е нещо, което изхожда от ума. Умът дава знания на хората, т.е. Сатана дава знание, а Бог дава Любов.
  Из идея за размишление Знаещите хора, 6 ноември 2001г.
  Знаещите често критикуват посветените и пробудените, те си позволяват, без да имат мярката. Те изхождат от трето и четвърто тяло, което значи пълна слепота, даже за най-еле ментарни неща. Всяка тяхна критика е писане на карма на своя гръб, те си пишат така кармата.
  Из идея за размишление Знаещите хора, 6 ноември 2001г.
  Всяко знание е глупаво. Само Мъдростта може да учи. Тук трябва да разграничаваме знаещите хора - това са хората, които знаят, но не могат да учат, те не са в реалния живот, не са в Мъдростта. Мъдростта си има свой произход (това е много важно да се разбере, тъй като не става въпрос за Бога, както някои мислят). Тя може да произлезе единствено от твоята чистота и святост. Това е върховното Нищо. Наречено е в известен смисъл условно Бог, но Бог не е ясно понятие и не е точното понятие кабалистически. Използва се условно за успокоение на много хора.
  Из идея за размишление Мъдрост и Чистота, изнесена на 1-ви юни 1999г.
  Всеки който е свързан с дървото за познанието на доброто и злото, рано или късно винаги стига до задънена улица, това е друг закон. Това е предопределено за знаещите, за да се види какъв избор ще направят в тази задънена улица. Знаещите - означава изменилите на любовта, дали те го осъзнават, това е друг въпрос.
  Из лекция Бог и дявола, изнесена на 2-ри юли 2007г.
  Любовта всякога оцелява. Защо? Защото тя е Същността на самия Бог. Знаещите не оцеляват; може да мъдруват колкото си искат – те не оцеляват. Изглеждат живи, разхождат се – това не е оцеляване: те са умрели.

  Всяко велико унищожение погребва Змията, т.е. знаещите хора.
  Из лекция Древният Тот - Хермес, изнесена на 7 юни 2006г.
  Който не обича Истината, става знаещ. Една от диагнозите – много знания, много информация. Знаещият знае, но не вижда. Той е свързан с дървото за познанието на доброто и злото, т.е. нереалното дърво, за което Бог е казал, че носи смърт. Знаещият знае, но не вижда. Именно знанието е невежеството на знаещия. Бог го оставя да знае. Казва: Ще го оставим, защото той много знае, сам да си решава проблемите – но знанието увеличава проблемите.
  Из идея за размишление Знаещите хора, 6 ноември 2001г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Знаещите хора" ...