ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Змията

  Някога змията е имала крака, в миналото. Даже е била мъдра, но това е в Древността, когато временно Бог е живял в нея. После тя е направила нещо, с което е изпъдила Бога. След като Бог я напуска, в нея се е вселила тъмна сила, случило се тъмно вселяване, защото в лъжата винаги се случва тъмно вселяване и голямо обвързване. Лъжата винаги е тежка съдба.

  Този паднал дух е наказан със земно развитие. 

  Това, че змията няма крака, означава, че няма Добродетели; а това че няма чело, означава, че няма Истина в нея.

  Змията е стара култура на омразата, а омразата са натрупани земни желания, които не са се сбъднали.

  Змията е много музикална. И тази музикалност, в бъдеще, точно тази музикалност ще я спаси. 

  Змията представя злото в ума.
  Из книгата Гласът на Словото
  Змията е скритият действащ Бог, скритият древен действащ Бог. От тази змия ще дойде истинският, просветлен покой. Чрез нея Бог ръководи съществата към Себе Си: от там идват изпитанията, а от Бог идва израстването.

  Дали имаш страх от Бога, според тайната библия, окултната, това означава, че това е процес древен и благословен, защото страх от Бога в древността е означавало оздравяване, а това означава освобождение от сътвореността.

  Змията е скрита част от Бога за събуждане на несътвореността, така казва окултната библия. Чрез змията Бог събужда Себе Си в човека и в човечеството и така истинският човек започва да се заражда в Бога, а другите, обикновените хора, те ще се раждат от зодиака, т.е. от зависимостта.

  Сатана или змията е част от Бога, Негова тайнствена действена част, която ни предизвиква и която ни изпитва, а самият Бог ни възраства. Къде? – В Себе Си. Змията е скъпоценен замисъл за нашето израстване, затова тези, които я осъждат, ще изостанат в своето развитие.

  Сатана знае, че е само служител на една могъща и Всевелика Воля, иначе той е недействащ без Бога. Т.е. когато действа, Бог действа в него; когато не действа, Бог не му е позволил.

  В змията Бог е скрил Себе Си, за да ни направи богоподобни. Бог е станал змия, за да се родим в Неговото вдъхновение, което не е нито земно, нито небесно, а Безпределно. Да имаш духовно вдъхновение е хубаво нещо, то е път, но да имаш етерно, безпределно вдъхновение, това е нещо друго. Това е съвсем друг замисъл на Бога и ето защо Той е станал змия, скрил се е в змията.

  Змията според гносиса е древен ключ за избраните, да могат да влязат в себе си и в Тайната на Бога, защото Бог наистина е Велика Любов.

  За да се разбере скрития език, не е важно никакво положително мислене, защото то също е илюзия. То може да е подготовка, обаче, но то все пак е илюзия, докато дойде дълбоката Истина, дълбокото, истинско познание. То е в трето измерение, а за дълбокия живот се иска пето и шесто измерение, т.е. не духовно, а по-дълбоко нещо – съкровено (това е пето измерение) и Божествено (това е шесто измерение).

  И така, змията е качество на Бога, но не същност на Бога. Качество на Бога, с което изпитва, повдига хората, възраства ги, но това не е Неговата същност; след време ще дойде Неговата същност.
  Из лекция, изнесена на 2-и Юли 2013 г.
  За да изпъдиш едно силно изкушение или една лоша мисъл, не е достатъчна само формула, а е необходима и енергия, и активност в самата формула. А също и будност. Будността пази свободата на душата, а концентрацията дава сигурност на вътрешния живот. Огненият змей във вас ще ви издигне до Бога, но трябва да го покорите. Намерете змията в себе си, хванете я с ръцете на волята и контрола, и я изпратете нагоре към главата - Божествения свят, за да се просвети. Тогава тя става служител на Бялото Братство.
  Из книгата Живата вода
  Змията е заключен дух, който е обречен дълго време да пълзи. Змията няма крака,тя не се движи с крака- тя се движи с енергия. Тя трябва дълго да пълзи, докато научи своите уроци. Защо? Защото отровата в нея е стара, натрупана омраза от много прераждания; и колкото отровата е по-голяма , толкова по-силна е тази омраза-дори накой път човек не може да я преодолее и да се справи с нея. Този паднал дух е наказан със земно развитие.

  Това, че няма крака , ознзчава , че няма Добродетели; а това че няма чело, ознзчава, че няма Истина в нея. Змията е стара култура на омразата, а омразата са натрупани земни желания, който не са се сбъднали.

  Някога змията е имала крака, в миналото. Даже е била мъдра- но това е в Древността, когато временно Бог е живял в нея. После тя е направила нещо, с което е изпъдила Бога. След като Бог я напуска, в нея се е вселила тъмна сила, случило се тъмно вселяване, защото в лъжата винаги се случва тъмно вселяване и голямо обвързване. Лъжата винаги е тежка съдба.

  От друга страна, змията е много музикална. И тази музикалност, в бъдеще, точно тази музикалност ще я спаси.
  Змията представя злото в ума. Как се е образувала силната отрова в змията? Как се е случила? Змията е била в миналото ухапана от демон:не от дявол, а от демон, който и предал тази отрова и после тя се разнася. Ето защо дълбоко в себе си змията има мъртво сърце и затова тя отдавна е изгубила своя път. Сам Бог е заключил омразата в отровата: тя е като вид съхранение. По този начин отровата носи наказание в себе си, но тя може да променя и природата на човека; освен това може и да се използва като лекарство в правилните ръце.
  из книгата Гласът на Словото, лекции XXVII-и том
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Змията" ...