ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Здравето

  За да бъдеш здрав, трябва да се научиш никога да не допускаш злото. Любовта има съвършени вибрации. Всяка лоша мисъл отнема здраве и енергия. Духът е, Който дава здравето и живота, но на разумните.

  Всяка болест се лекува с енергията на Любовта, т.е. С енергията на Бога. Всяка болест може да се разложи мисловно така както се е образувала, но това изисква ново съзнание.

  Всяка болест се състои от натрупани мисли и внушения (съзнателно или несъзнателно) и може да се разложи по обратен път чрез постоянна медитация.

  Постоянните мисъл-форми проникват в болестта и я покоряват. За да има Божествено лекуване, Духът трябва да се сгъсти - това е законът на интензивност.

  Главното е изградената представа за болестта да се разруши. Словото е универсалното средство. Чистото Слово е над всички лекари и лекарства - то работи по вътрешен път за тези, които вярват. Болестта е нисше и слабо слово (нечисто слово)
  Из лекция “Окултна медицина”, 1991 г.
  За да бъде изцелен, човек трябва да съумее да убеди себе си. Но има думи, до които той трябва да се домогне. Те са могъщи, живи същества, живи принципи - те идват от Дървото на живота. Това означава, че изцелението изисква думи на увереност, не да казваш: ще оздравея ли, може би ще оздравея… В Дървото на живота няма ако, няма може би. Тези думи на увереност са от Дървото на живота, от Дървото на Бога, от Бога в нас, а Той иска точно това - да бъдем уверени, да бъдем силни. Не да се правим на силни, защото силата не е наша, макар че в нашия чист дух я има. Да имаме силата, но да бъдем смирени Бог да работи.
  Из “Сияещата Мъдрост”, лекция “Дървото на изцелението (продължение), 2004 г.
  Сега искам да запомните едно нещо: Здравето не се излива върху нас, то извира от нас. Един много важен закон, който хората бъркат. Ще го повторя нарочно. Когато го повтарям, значи има ударение, значи е важно и след време може да даде много отражения. Здравето не се излива върху нас, то извира от нас, отвътре. Не искай здравето да дойде отвън. Извади го от себе си. Как? С правилен подход към своята вътрешност, Бог в тебе, към своята дълбочина. На болния проблемът не е в болестта, а в болния начин на мислене.

  Усърдната и постоянна молитва променя болестта, т.е. Видоизменя я в здраве, променя хора, променя събития, променя разговори, променя явления, променя войни, променя затвор в свобода.

  А що се отнася до вярата - вярата е виждане на изцелението, преди да се случи, това означава вяра. Не да мислиш, че ще се случва, че ще стане - ти вече се виждаш изцелен. Примерно ако си парализиран, ри си представяш как се разхождаш; това няма да стане веднага, но ти ще победиш злото в своето въображение, което те е заключило да не можеш да ходиш.
  Из “Сияещата Мъдрост”, лекция “Дървото на изцелението (продължение), 2004 г.
  Само болестта умее да бъде Учител - здравето не умее това изкуство.
  Из книгата Мисли за всеки ден 2020, мисъл за 17 март
  Здравето е живот в Бога, болестта живот в себе си. Главното което трябва да се излекува в човек,това е начина на живот, начина на мислене. Здравето е дадено да си посветиш живота на Бога и на истината. 

  За неразумния човек и здравето е гибел и болестта е гибел. За да си здрав,трябва да се научиш да разбираш изречените думи.

  Болестите лекуват винаги неразумните желания в човека. Болестта има какво да даде на разумния човек и какво да отнеме на безумния човек.
  Из лекция за здравето 24/06/2017, Варна
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Здравето" ...