За Елеазар Хараш

default

За Елеазар Хараш

Повече от 30 години Елеазар Хараш изнася лекции за духовно развитие и себепознание. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Елеазар Хараш изнася квинтесенцията на на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес.

Продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно, Елеазар Хараш издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича - Първият Старец, от йерархията на 24-те Старци.

"Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център"