ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Заратустра

  Заратустра е бил роден в пламъка на Свещения Огън, който носела майка му в себе си. Майка му се казвала Дахдауб. Дахдауб на персийски означава Изворната. Тя се молела Божественият Огън да роди и пази сина й. Божественият Огън е умеещият да ражда – и само този, който е роден от такъв Огън, е в състояние на Абсолютна Чистота.

  Странно се е родил: всички очаквали вик, но той само се усмихнал – зарадвал се, усмихнал се на света. Първото нещо, което казал, било Свещена формула (това е Духът в него, напредналият Дух може да действа така и в дете) – Свещена формула; а Огънят в него я произнесъл. Не заплакал – засмял се и приветствал света: т.е. идва осъзнат, Велик Дух.

  Той е бил в един от храмовете в Атлантида и там са ходили Орфей, Питагор, Платон и т.н., даже и Тот.

  Името му означава Обяснителят или Чистият. Чист означава несмесен: най-малкото смесване с нещо друго – вече се променя. А Чист в Абсолютния смисъл означава: никакво смесване. И така, името му означава Чисто Светене, Чисто Сияние. А в Зенд Авеста се превежда така: Зенд – също е Чисто, Свято, а Авеста означава Прославление – Чисто прославяне на Единния Бог.

  Заратустра е Велик Докоснат. Той е нямал Път – Той е имал Дух, Реализация. Той е имал Дух, който разбира Ахура Мазда, т.е. Бога; и понеже е бил Докоснат, той е заживял в Духа си тотално, а не в света. Това е било отдавна подготвено.

  Докоснатият човек е реален. Той не може да живее в света и в ума. Той никога не живее във времето и в сътворението. Изглежда като другите, но той се разхожда като Дух. Например: ако Бог влезе в Сатана, и той ще изчезне и ще остане само Реалността – така че всеки, който съумее да всели Бог в себе си, за него светът ще изчезне, той ще стане нереален.
  Из лекция, държана на 7 юни 2016 г., Варна
  Заратустра е един велик и мистичен водач на Бялата раса, която той изведе от Атлантида. Той участва и в Библията с едно особе- но име, което едва се загатва – Мелхиседек. Според окултната наука Заратустра е живял в Персия преди 8 хиляди години.
  Из книга Живата вода - 1993г.
  Във времето на вавилонското робство Заратустра е бил прероден като Учител – Заратус – и тук евреите влязоха в контакт с неговата Мъдрост. И Мойсей е бил в контакт с него в храмовете на Атлантида.
  Из книга Живата вода - 1993г.
  За Заратустра се казва, че е бил роден с усмивка и неговата аура е разнасяла светлина по целия град. Светлината е проява на Духа, тя е неговата атмосфера и Светлината има власт над въпросите на живота. В тази Светлина навлиза всеки, който се е отказал от себе си. Само тогава човек има слух, който е извън (отвъд) ухото. И това ухо е така наречената „тайна стаичка“.
  Из книга Древна и нова мъдрост, 1994г.
  Преданието казва, че на 7 години Заратустра е бил въведен в окултните мистерии на маздейската вяра от своя учител Куруш. На 15 години той е бил Посветен, а на 25 години се оттегля в усамотение и общува с Великата Аура (Аура Мазда) и получава Неговия План.

  В учението на Заратустра се говори за ходещия и седящия приятел отвътре. Тялото върви във външния свят, а Духът във вътрешния свят.

  Заратустра забранява аскетизма на своите ученици, защото за него това е пасивност, отдаване на фатализъм и самоизмъчване.
  Из книга Древна и нова мъдрост, 1994г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Заратустра" ...