ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Задгробния живот

  Задгробният живот се намира и тук, и там – въпрос на съзнанието. Проникващото съзнание живее и в двата свята едновременно.
  Из лекция Задгробният живот, държана на 6 септември 1990г.
  В задгробния живот отношенията са вътрешни, там и красотата е вътрешна. Смъртта е дадена за възпитаване на хората. Тя е ограничение на човешката дейност. Ограничение има само там, където има неодобрение от висшия свят.
  Из лекция Задгробният живот, изнесена на 19 април 1991г.
  Например ето един излишен въпрос, който изглежда малко логичен, но от окултна гледна точна, от позиция на пето и шесто тяло, абсолютно, бих казал, глупав въпрос: Има ли задгробен живот? - Ето един от тези въпроси, те са стотици, но тук казвам единият. Защото същественият въпрос е съвсем друг. Самият ти имаш ли живот преди гроба - това е същественият въпрос. Ако разрешиш този въпрос, той отпада, защото ако ти станеш пето и шесто тяло, дух или душа преди гроба, няма да се нуждаеш от живот зад гроба, защото ти влизаш в едно промеждутъчно пространство, което се нарича Вечността. Въпросът автоматично отпада. Въпросът: Имам ли душа или нямам душа и какво трябва да направя? - Това е един малко по-разумен въпрос отколкото “Има ли задгробен живот?”
  Из идея за размишление Петото и шестото тяло, 7 декември 1999г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Задгробния живот" ...