Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Задгробния живот

    Задгробният живот се намира и тук, и там – въпрос на съзнанието. Проникващото съзнание живее и в двата свята едновременно.
    Из лекция Задгробният живот, държана на 6 септември 1990г.
    В задгробния живот отношенията са вътрешни, там и красотата е вътрешна. Смъртта е дадена за възпитаване на хората. Тя е ограничение на човешката дейност. Ограничение има само там, където има неодобрение от висшия свят.
    Из лекция Задгробният живот, изнесена на 19 април 1991г.