ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Завистта

  Скоро имахме разговор с много братя и сестри; аз им казах, че сега времето е толкова гъсто, че няма време за нищо отрицателно – нито завист, нито критика, нито омраза; към вас каквото и да правят, вие трябва да посеете всичко положително, за да може в другия живот, като се срещнем, въобще думата проблеми да я забравим. Тя не съществува, но ние трябва да я изтрием напълно. Затова сега трябва да се сее тотално.
  Из лекция Суфи, изнесена на 5 април 2005г.
  Удоволствията, сексуалните работи, голямото обсебване на храна, наречено така “приятно” преяждане, това са все усилвания на връзките с астралния свят. В това число и завист, омраза, ревност...
  Из идея за размишление За удоволствията, 1 юни 1999г.
  Страст, завист, омраза, ревност са земни елементи, паднали, а за нас висшият свят е мярката. Този висш свят е вътре в нас и следи.
  Из книга Окултно ученичество - 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Завистта" ...