ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Животните

  Животинското царство е азбука. Който разбере животните, ще разбере и човешкия живот. Всяко животно има своя специалност- това е вид дарба. Във всяка форма, която съществува, е вложена една Велика идея. Всички животни изпълняват Божията Воля според Великия Божествен План. Бог се грижи едновременно и за змията, и за гълъба; и за вълка, и за овцата. Бог взима участие в живота на всички същества: от най-малките до най-големите.

  Всички животни са направени със Словото Божие: като Бог е казал точна дума.

  Животните имат практически познания, те нямат теория и теоретични познания. Животните са души,които не мислят за последствията.

  Материята от която са създадени животните, им пречи да говорят. Всички домашни животни са доброволни ученици и помагачи на хората - това са души, които влизат в съюз с хората, за да им помогнат в самота и в трудностите.

  Животните са човешки души, изостанали в своето развитие. Ако човек е без правилна мисъл, той е животно. Човек мисли - животните чувстват. Животните са будни за много дребни работи, но те не се интересуват за причините и последствията. В животните липсва палецът - Висшата разумност.

  Едно животно или птица никога не би се приближило до теб и до твоя живот, ако не носи ценен урок за тебе.
  Из Гласът на Словото , Лекции XXVII том
  Ако не следваме тази разумност ние сме в илюзията на свободата. Например тези мравки които сме настъпвали след време те ще искат своето, те забелязват всичко, те забелязват кой ги настъпва и кой ги подминава, и кой ги благославя. Абсолютно всичко се регистрира. Нещо повече. Учителят казва, че и животните носят карма ако те правят грешки. И не само животните.
   
  Из ЛЕКЦИЯ ПРОДЪЛЖЕНИЕ - ОТГОВОРЪТ НА БОГА, държана на 03.04.2001
  Играта на животните не е само игра. Тя е учение, обучение и придобиване на умения. Външно изглежда като игра, но там се развиват качества за бъдещето на Бялото Братство и на Бога, за Плана на Бога. Така че всички животни със своите инстинкти са си на своето място. В бъдеще те ще изпълняват друг замисъл, когато си развият до най-дълбока степен своите инстинкти. А думата инстинкт – казва Учителя – означава Древен разум. Едно животно или птица никога не би се приближило до тебе и до твоя живот, ако не носи ценен урок за тебе.
  Из ИР Учителя за животните, държана на 6 септември 2016 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Животните" ...