Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Животните

  Животинското царство е азбука. Който разбере животните, ще разбере и човешкия живот. Всяко животно има своя специалност- това е вид дарба. Във всяка форма, която съществува, е вложена една Велика идея. Всички животни изпълняват Божията Воля според Великия Божествен План. Бог се грижи едновременно и за змията, и за гълъба; и за вълка, и за овцата. Бог взима участие в живота на всички същества: от най-малките до най-големите.

  Всички животни са направени със Словото Божие: като Бог е казал точна дума.

  Животните имат практически познания, те нямат теория и теоретични познания. Животните са души,които не мислят за последствията.

  Материята от която са създадени животните, им пречи да говорят. Всички домашни животни са доброволни ученици и помагачи на хората - това са души, които влизат в съюз с хората, за да им помогнат в самота и в трудностите.

  Животните са човешки души, изостанали в своето развитие. Ако човек е без правилна мисъл, той е животно. Човек мисли - животните чувстват. Животните са будни за много дребни работи, но те не се интересуват за причините и последствията. В животните липсва палецът - Висшата разумност.

  Едно животно или птица никога не би се приближило до теб и до твоя живот, ако не носи ценен урок за тебе.
  Из Гласът на Словото , Лекции XXVII том