ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Живота

  Това, според мен, е една от най-богатите думи и идеи в българския език – думата Животът. Животът е тайнствена Духовна сфера, тука бурята идва, за да си почине, тя няма друго място за почивка. Имам предвид и психическите бури, защото на друго място за тях няма условие. Освен това, и най-черната омраза, когато влезе в областта на Живота, се превръща в тиха усмивка.
  Из лекция Раждането на АУМЪ, изнесена на 23 май 1996г.
  Животът разговаря с ученика на окултен и мистичен език.

  Когато животът проговори на ученика с лошите условия, ученикът отговаря с езика на три неща: благодарността, вярата и смирението. Това е мярка за ученика как действа той при тежките условия.

  Когато животът проговори на ученика с благоприятните условия, ученикът отговаря с усилена вътрешна работа върху себе си.
  По този начин ученикът навлиза в живота на Духа и се научава на неговия мистичен език.
  Из идея за размишление Езикът на живота, лекция Адам и Ева, изнесена на 16 юни 1995г.
  След като словото е началото, това означава, че словото е дълбокият смисъл на живота, който хората търсят. В тази връзка ще ви обясня нещо за словото:Преди да се яви животът, словото е било скрито в себе си, в своето тайно могъщество, т.е. то е било непроявено, било е скрита воля. Ето защо “Земята беше неустроена и пуста”. Ученикът има задача да се насочи към живота на скритото слово и скритата воля. Казано е:”Земята беше неустроена и пуста”. А първородният израз на словото е “светлина”. И когато в древността се произнасят мистичните думи “Да бъде светлина”, тогава скритата воля се проявява. А това означава, че словото вече се е превърнало в действие. Или, словото е проникнало в бездната на неустроеното и е вселило тайния и първичен подтик, наречен импулс на живота. Това е началото на живота. От тук започва произхода на живота, от произнасянето на скритото слово, на скритата воля, от тези думи.
  Из лекция Тайният смисъл на живота, изнесена на 23 април 1997г.
  Еликсирът на живота съществува в твоето собствено, мистично сърце. Вглеждайки се в него, ти можеш да съзреш тайната на всички същества.
  Из лекция Суфии, изнесена на 3 юни 2003г.

  Срещата с Бога на кладата е несравнима с нищо в света и с нищо в живота. Тази среща надминава и света, и живота като идея, защото човешкият Дух е нещо повече от живота. След време ще говорим на тази тема специално, тя е обяснена от един много дълбок посветен, Майстер Екхарт. Защото Меркаба, самото това тяло, самата Любов е нещо много повече от живота. Тя е създала живота, но е повече.

  Из лекция Богомилската клада, изнесена на 4 ноември 2003г.
  Изкушението е сила която съкрушава живота на тези които не обичат Истината. Тя съкрушава живота, но на неразумните хора. Неразумните всякога ще бъдат съкрушени. Такъв е закона. Тя съкрушава живота на неразумните хора.
  Из лекция Незун, изнесена на 6 август 2002г.
  Смисълът на живота се намира в онова велико търсене което завършва без намиране, докато търсиш и смисълът те търси. Щом спреш да търсиш, безмислието идва. Щом стремежът ти спре, Учителя казва, че ти умираш, това е духовна смърт, Щом спреш да търсиш, безмислието идва. И после казва: търси и няма да намериш но ще осмислиш живота си и вечността.
  Из лекция Ава Торот, изнесена на 3 септември 2002г.
  Чистотата на живота не е нито щастие, нито нещастие; нито успех, нито неуспех. Чистотата на живота е великия път на душата към Духа. Докато щастието и нещастието са застой, и двете са застой. Успехът и неуспехът са застой.
  Из идея за размишление Тайната на ученика, 4 август 1998г.
  Като не разбираш живота, казва Учителят, започваш да искаш това, което живота не може да ти даде. Оттука започва оглупяването. Това е условието за нещастие. Когато разбираш живота, тогава той знае какво да ти даде, а и ти самият ще знаеш вече какво да искаш, т.е. ще имаш само разумни желания. Това са желанията на твоята душа, а те са желания на Бога.
  Из идея за размишление Причините за нещастието на хората в трите свята, 2 ноември 1999г.
  Мистиката е велико познание за единството и целостта на живота.

  За мистика изучаването тайната на живота е нещо повече от всички религии и няма по-важно от това изучаване.
  Из идея за размишление Мистика, 6 декември 2011г.
  Любовта е навлизане в Живота на Бога, включително и в тайния, и в интимния Живот на Бога. Бог също има интимен Живот, но той е съставен от Прасветлина.
  Из идея за размишление Любовта, 6 август 2019г.
  Разбирането на живота е път към посвещението в любовта. А знае се, че посвещението в любовта е безсмъртие. Любовта е тясно свързана с учението за свободата. Но учението за свободата е най-дълбоката окултна бездна. Точно затова трябва да имаш истинско разбиране за живота. Това означава, че само будност никога не е достатъчна. Най-трудното нещо за човека е да се справи със свободата си. Това е така, защото силата и величието на свободата е в това, че тя не посочва път и методи; тя те оставя сам да си ги намериш. Това означава доверие от най-висш порядък. Това означава, че трябва сам да станеш творец и сам да носиш своята отговорност.
  Из идея за размишление Разбирането, 23 април 1997г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Живота" ...