Книги

default

Лекции Том 28: Живият глас - 2017 г

Предговор:

Гласът е Мистерия
Има много хора, които ти говорят външно; но когато някой ти говори с Тайната на Гласа, с Тайната на Бога в себе си – тогава той те докосва вътрешно и ти казва нещо отвъд думите.
Сътворените гласове са напуснали Тишината. Несътворените са останали в Тишината.
Бог има Таен и Могъщ Глас – и когато Бог иска някой от избраните да Го чуе ясно, Той отстранява всички други гласове.
Има гласове с голяма дълбочина, която идва от Невидимото.
Гласът е особен род тънка, духовна енергия – и тази тънка енергия може да изговаря същността.
Духовният глас се определя от чистотата на съзнанието.
Това, което чуваш в дълбините си, е по-важно от това, което виждаш.
Ако искаш да чуеш разумния глас в живота си – слушай с Целостта си.
Чистотата е гласът на живота.
От чистия глас извира светлина и сияние.
Произходът на гласа е Тайнство на Божието действие. Гласът е Тайна на отделянето от животинското царство. Нещо от същността на Душата е влязло в органа на речта и това е отличило човека от животното. Словото е влязло в гласа и речта на човека и е призовало човека към един друг път на развитието.
Гласът може да бъде всесилен лекар, мъдър Учител, тайнствен успокоител, чуден вдъхновител, източник на радост, слънчево тайнство, кристален мост...
Има гласове, които действат като еликсир. Има гласове, които ни повеждат към Бога, към чистия път на развитието.
Красиво е да срещнеш в живота си Гласа на Истината.
 
Елеазар Хараш

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg