Книги

default

Живата вода

Докато окултният ученик живее в ума, сърцето и волята си, той още не е в Реалността. Когато започне да живее в душата си, той вече е в простора на своята Същност, в богатството на своето Небе, но това е само началото.Славен е пътят на ученика, защото този път надминава всяко съвършенство. Пътят е по-дълбок от съвършенството.

Елеазар Хараш, Варна, август, 1999 г.

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
Живата вода не живее в обикновеното време, тя живее в съкровеното безвремие.

Молитвата е по-висока от света. Вдъхновението е по-високо от молитвата.

Бог е живата вода у човека. Човекът е уверен само чрез Бога у себе си. Без Бога неговата увереност е самозаблуждение.

Елеазар Хараш