ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Жертвата

  Жертвата е закон за придобиване на Бога. Една любов, която неможе да издържи напреженията, неможе да приеме в себе си светлината. Окултният ученик трябва да се жертва за Любовта. Жертвата за Любовта е жертва за Бога. Висшата еволюция се постига само чрез жертвата. Някой искат да минат без жертви и напрежения – и така може, но ще останат извън Пътя, защото жертвата изхожда от Любовта.

  Бог се е пожертвал и е дал първи великия пример. Хората все още не са разбрали великия смисъл на жертвата. Някой искат да минат с малки жертви, но да имат висше окултно развитие. От някой се искат малко жертви, но те много обмислят. За висше окултно развитие се иска изключително усилие и голяма жертва. Жертвата е за тези, които се стремят към Богопознание. Първо трябва да минеш през много изпитания за да се роди този Огън в теб. И после чрез този Огън можеш да се из качиш на Божествено ниво и да разговаряш с Бога като със свой приятел. Само жертви могат да познаят Огъня, т.е. огнената същност на Бога. За много други неща сте се жертвали досега, но сега се изисква от вас най – разумното – жертва за Бога, за да може да влезете в новия огнен цикъл на учението – Агни – йога. Когато се пожертваш за Бога, всички препятствия в живота започват да се разпадат и ти се дава специфичен опит, който отговаря на твоето ниво, на твоето устройство. Чрез жертвата ти намираш правия път в своя живот – жертвата е метод. Чрез жертвата невидимото започва да става видимо.

  Закон: Чрез жертвата ти започваш да живееш, да мислиш повече в реалния /невидимия/ свят. Жертвата – това е висшето Аз. Низшето аз – умът – неможе да се жертва. Най – добрия метод, за развитието на вътрешния живот е жертвата. Само висшето Аз може да разбира смисъла на жертвата. Умът няма такъв обхват, той работи във външния свят. Жертвата винаги привлича вселяването на едно висши същество.

  Чрез символа на жертвата ти се сливаш с висшия свят и в теб вече започва да се образува Божествиният живот, защото ти вече си едно с висшия свят. Чрез жертвата човек започва да разбира законите на вътрешния живот. Най – висшите степени на жертвата са свързани със самия Бог. Жертвата никога не е слабост, тя е могъща като Бога. Ето защо тя освобождава човека от злото и от тъмните сили. Чрез жертвата ти привличаш светлината на Бога, чрез която се разрешават въпросите на твоя живот. Чрез жертвата ставаш свободен да живееш в светлината. Това означава да се движиш безпрепятствено по пътя на вечната Мъдрост. Чрез една по – висока степен на жертвата се влиза в Посвещение – тогава личността напълно изчезва и идва Посвещението. Така чрез Мъдростта човек се слива с Бога и познава всичко в себе си. Чрез жертвата се влиза в блаженството.
   
  Из книгата Окултно Ученичество
  Степента на жертвата към Бялото Братство определя степента на светлината, която ще получите.

  Жертвата – това е скрития смисъл на живота. Само жертвата с радост е Божествена. Само тази жертва се осветява. Новият живот е живот на жертвата – той променя човека вътрешно.

  Само който е станал пълна жертва на Бога, може да обича истински, по Божествен начин. Само който е абсолютно предан на Бога, може да разбере дълбочината на Любовта.
  Из книгата Мъдростта и Нейните Богатства
  Когато един човек реши да стане жертва на една Свята идея, той е започнал да излиза от обръча на Змията. Тази жертва му носи Светлина, която става носител на нов Живот и за него, и за околните.

  Жертвата е много чист метод за освобождаване от силите на тъмнината, освобождаване от обръча на кармата.
  Из книгата Словото и тайните на злото, 1995г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Жертвата" ...