ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Жената

  Буквата Ж -  произхожда от Живота.
  Буквата Е - закон за разширение на съзнанието, това разширение стига до Безкрая.
  Буквата Н - двете линии са битието и небитието. Трябва да прокараш моста към небитието,  защото жената идва от небитието, от пустотата, от Бездната.
  Буквата А - да поставиш ново начало, нов Път, ново мислене.
   
  Из интервю по темата за думите, буквите и Словото, 24.04.2020, Варна
  Женското тяло има съвсем друго предназначение, то носи в себе си пътя към едно друго по-дълбоко измерение, носи в себе си любовта,а любовта е Бог. Жената носи в себе си Утробата, която е символ на Великата пустота и на Бездната. Това е Безкрая, това е тайната на живота и на небитието, и ако не си буден по отношение на тази любов и ако нямаш свещен подход,  тази любов ще те погълне. От тази бездна се раждат всякакви -  Лао Дзъ, Христос, Буда, а може и демони. Уж чрез утробата, но то е Бездната и никоя жена не знае какво може да роди.

  Отношението към  жената е отношение към тайната на Бога.  

  Самата дума Жена и буквите в нея са тайна. Жената, това е друго име на душата, тя е дълбина на живота, а този живот по природа е непознаваем.

  Жената  е път към Небитието, път към Великата цел. Тоталното уединение с вечността на Бога.

  Утробата на жената символизира вечността и Безкрая. Това  е твоят скит произход, пустотата, от която си дошъл. Тази пустота е врата, да влезеш в този свят, да познаеш себе си, своя път и своята дълбина.

  Утробата е тайнствено явление в женското тяло. Тази утроба може да роди много неизвестности и най-различни категории същества - от демони и дяволи, всякакви чудовища, от ангели нагоре, включително и Старци
  Жената символизира началото на небитието, безкрая, великата реалност или тайната на живота, а в този свят тя дава началото на живота, по пътя на безкрая.
  Из интервю по темата за думите, буквите и Словото, 24.04.2020, Варна
  Жената е сродна с Космическата Душа, а тази Душа е наситена с Любов. Жената е дъщеря на Космическата Душа ,т.е. на Космическата есенция.

  Жената е идея на фината Есенция и субстанция, която носи живота – става въпрос за Любовта. Тази есенция е вдъхната и оживена от Духа, това е жената, т.е. това е Душата, която е наситена с елементите на Любовта – такава е нейната Първична природа. В бъдеще, когато тази Любов бъде разбрана, тя ще насити цялата Вселена, защото, минавайки през много страдания, тя ще намери своя Отец.

  Жената е Окултна и Космическа идея и за това тя не е за преходни и смъртни хора, защото в нея има вложен безсмъртен и Свещен замисъл. 
   
  Из "Път Безкраен"
  Ако жената е чиста, може да преобрази един мъж.

  Чистотата при жената е действащата сила.

  Жената трябва да съумява да трансформира настоящето.

  Всяка жена, която няма Любов и воля не е истинска жена.

  Астралната жена е нисшата жена, тя живее във всяка душа.

  Реалното, което обичате в жената, не е видимо. Истината е нематериална. 
   
  Из "Мъдростта и нейните богатства"
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Жената" ...