ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Желанията

  Желанията според окултната наука са живи астрални същества, които погубват човека и си правят планове в неговия ум. И човек си мисли, че желанията са негови: Аз ще направя това, аз ще направя онова, и след време - капан, мишката в капана. Стремежът към удоволствия въвежда човека в мрака на астралния свят. Разбира се това е само въведението, по-нататък има по-дълбок мрак. Това е любовта да измъчваш живи същества и така мракът се разраства, но това е друг път. Тези удоволствия са погубили милиони хора и продължават да погубват.
  Из идея за размишление За удоволствията, изнесена на 1 юни 1999г.
  Какво нещо са желанията? Творци на светове. Ето защо те създават много светове, но и много проблеми. В безмълвието тези светове се погребват и заличават. Всеки звук изчезва, отшумява, заглъхва; всяко слово изчезва, защото то е нещо родено.
  Из лекция История на безмълвието, изнесена на 2 август 2005г.
  Обяснявал съм думата „намерение“ и думата „желание“. Щом имаш желание, това не е Любов; ти не може да имаш желание към Бога – трябва да имаш Любов. Думата „намерение“ означава „да намериш“, а думата „желание“ – означава „да не намериш“. Желанията са изостанали същества от астралния свят, останки от древни цивилизации – те работят с емоции и с желания. Истинският Път е Любов към Бога, а не желания.
  Из лекция Атлантското мислене, изнесена на 4 септември 2018г.
  Някой мисли, че като е свободен, може да прави каквото си иска. Свободният има желанията на Бога. Абсолютно разумни, истинни желания, нищо друго, тогава е свободен.
  Из лекция Тескат липока, изнесена на 6 септември 2005г.
  Който не може да овладее удоволствията си и желанията си във връзка с храненето, той не може да овладее истинското си здраве, той ще го изгуби.
  Из идея за размишление За храната, 3 октомври 2000г.
  Истинският път започва, когато завърши еволюцията на желанията и остане само едно желание: да живееш за Бога. Тогава вече ти си в пътя, по който идва истинската медитация. Това означава, че медитацията е свързана с правилния начин на живот, на който медитацията е присъща и сродна.
  Из идея за размишление За медитацията, лекция Мъдростта и Пътят на мъдреците, изнесена на 3 март 1998г.
  Желанията създават въображаеми светове, а не духовна реалност. Те не създават същност и затова отклоняват човека и го заслепяват.
  Из лекция Третата раса-Лемурия, изнесена на 5 август 2008г.
  Желанията са обратни на Любовта. Това означава, че колкото повече желания има човек, толкова по-голямо въплътяване на злото и дявола ще има в човека. Казано по друг начин: чрез желанията се увеличава злото и дявола, а чрез Любовта се увеличава Бог в нас.
  Из лекция Грехопадението, изнесена на 7 юли 2009г.
  Който не владее желанията си, няма вяра – една от диагнозите. Който не владее желанията си – съществата, старите изостанали същества от стари цивилизации, той няма вяра. Може да говори и да я одобрява, но той няма контрол. Той не владее и здравето си, защото който не владее желанията си, не може да бъде владетел на здравето си.
  Из идея за размишление Вярата, лекция Словото, изнесена на 1-ви април 2014г.
  Чистото сърце става Огън, става Слънце и надминава пределите на земята и на ума. То изгаря всичко, което пречи на човека в истинския път. То е началото. Това означава, че без чисто сърце никога не можеш да воюваш с тъмнината, т.е. винаги малко или много ще бъдеш обсебен. Тук става въпрос за дълбочината на желанията, намеренията, подхода и т.н. Човек трябва да наблюдава своите желания, защото те са чужди същества, които заробват човека. Това са астрални същества. Човек мисли, че това желание е негово и си казва: “Ще го изпълня, ще постигна това и това...”, без да разбира дълбокия план на тези същества, които след време го заробват. В момента има милиони заробени хора.
  Из лекция Познаването на Бога (Кабала), изнесена на 6 април 1999г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Желанията" ...