ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Етерният свят

  Етерният свят е най-дълбокото място в душата на ученика и чрез този свещен етер душата отново става властна над своята небесна свобода.
  Другият важен момент е следният:Който намери и познае Христос преди смъртта си, той след смъртта си се намира в етерния свят. А който не намери Христос преди смъртта си, той се намира в тъмнина, защото Христос е светлината и в този, и в онзи свят.
  Из лекция Етерният свят, изнесена на 9 април 1997г.
  Етерният свят може да бъде видян и чрез силата на страданията. Ето защо страданията идват. От друга страна, според окултната наука само в страданието се вижда дълбочината на човека. В тази връзка, само дълбочината на човека може да му даде разбиране за етерния свят.
  Из лекция Етерният свят, изнесена на 9 април 1997г.
  Всичко, което е в човека, се е родило от етерния свят – т.е. от една по-вътрешна и Духовна Вселена.
  Из лекция Етерният свят, изнесена на 9 април 1997г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Етерният свят" ...