ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Есеите

  Обществото на Есеите е било пръснато главно в Египет и Палестина. Те спадат към втория клон на Бялото Братство.

  Главните представители на Есеите са една голяма редица велики имена: Авраам, Мойсей, Давид, Соломон, Пророците, Апостолите – и се стига до Христос. Те са имали непосредствена връзка с невидимия свят, защото са били истински служители.
  Из лекция Животът на Есеите (окултна история), изнесена на 25 декември 1992г.
  Имало е събрания, хора-богове, същества-богове и невидимо присъствие на богове. След време ще говорим за такива събирания на мистериите, за мистични школи, включително и за школата на Ехнатон. От там са произлезли есеите и там негова ученичка е била Дева Мария, но друг път ще говорим по тези неща.
  Из идея за размишление Някои важни неща от Тот, 2 септември 2003г.

  Учението на Есеите впоследствие се предало на Християните. Есеите са имали задача да подготвят света за Християнството.

  Из лекция Животът на Есеите (окултна история), изнесена на 25 декември 1992г.
  За Есеите Името Божие е свято и съдържа всички принципи, т.е. всички активни сили. Това Име за тях е било средство и метод. Според тях Христос ще бъде видян само от хора с пробудено съзнание. Знае се, че Иисус е израсъл в средата на Есеите. Той е бил приет при тях и изнесе това, което бе научил при Есеите. Един от най-главните центрове на Есеите е бил в пустинята около Мъртво море.
  Из лекция Животът на Есеите (окултна история), изнесена на 25 декември 1992г.
  Есеите са били строги вегетарианци. Имали са упражнения в пазене на тайна. Те са знаели, че човек може да стане за кратко време богат при едно условие: ако премахне излишните си потребности. Според тях човекът на удоволствията и страстите никога не може да бъде свободен.
  Из лекция Животът на Есеите (окултна история), изнесена на 25 декември 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Есеите" ...