ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Ен-Соф

  Ен-Соф е Висшата Божественост. Истинското хранене е влизане в полето на Ен-Соф.
  Из лекция Ен-Соф, изнесена на 20 ноември 1992г.
  Ен-Соф е предвечно, преди всичко, едно вечно състояние на битието – най-върховната степен на Огъня.
  Из лекция Ен-Соф, изнесена на 20 ноември 1992г.
  Ен-Соф не обладава нито ум, нито разум, нито субстанция – там всички гласове са излишни. Това е един абсолютен източник на неизразимата красота – тук даже възхищението е неточно. Най-точно е мълчанието.
  Из книга "Окултно ученичество", 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Ен-Соф" ...