ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Енергията

  Енергията на Любовта произвежда топлина – в другия свят Любовта е духовна топлина.

  Енергията на Мъдростта произвежда светлина и знание – в другия свят Мъдростта е духовна светлина.

  Енергията на Истината работи освобождаващо. Който няма енергия, няма капитал. Който има енергия, има капитал и може да взема много важни решения в своя живот. Който няма капитал, бавно угасва.

  Енергията царува в пространството. Висшата степен на енергията не е нищо друго, освен висша разумност - тук се намира окултната сила.
  Из лекция Енергията, държана на 23 октомври 1999г.
  Как се създава изтънчена енергия? – Когато си проникнат от една работа и я работиш с Любов. Когато учиш или работиш нещо, което не обичаш, енергията постепенно се притъпява, а енергията е същността на всеки живот, на всяко битие.

  С тайната на енергията ние можем да създадем нови обстоятелства – това е тихата вътрешна работа на ученика. Любовта в чист вид осигурява висшата степен на енергията.
  Из лекция Енергията, държана на 23 октомври 1999г.
  Енергията е най-голямата преграда. Когато човек не може да влезе в един по-висок свят, то е защото има преграда и това е енергията – мисловна, духовна преграда.
  Из лекция Енергията, държана на 23 октомври 1999г.
  Пентаграмът е висша степен на енергията. Чрез пентаграма може да се прави и космическа концентрация.

  Страх, съмнения, ревност са нисши степени на енергията. Достатъчен е само един силен и искрен стремеж, за да почне тяхното разпадане, да влезеш във висшата степен на енергията и да станеш неуязвим. Тогава помагачите дават ограждане.

  Контролът и мълчанието съхраняват висшата енергия. Тишината е също висша енергия, а тази енергия има много тънки гласове.
  Из лекция Енергията, държана на 23 октомври 1999г.
  Силата на енергията се развива в борбата с изкушенията.

  Развитието на енергията зависи изключително от чистите мотиви.

  Само който има енергия, може да ускори своята еволюция и да влезе в късия път.
  Из лекция Енергията, държана на 23 октомври 1999г.
  Енергията на избраните идва от дълбоките полета на пространството, където живеят мощните Същества на светлината.
  Из идея за размишление За падението, лекция Тайни на злото, изнесена на 4 октомври 2011г.
  Енергията е известна с това, че тя тече като вода. Там, където енергията се е отделила, водата пресъхва, защото водата се храни от енергията. А кой храни енергията? – Дао.
  Из лекция ДАО, изнесена на 1-ви юли 2014г.

  Енергията е важен двигател – но това не означава още Висша Разумност. В енергията може да слезе бързината – но в Разумността влиза и слиза само Висшият свят.

  Енергията е увереност, радост, даже и вид изобилие – но това не е още истинският Път. Соколът е бърза енергия – дори, в известен смисъл, овладяна енергия; но тази енергия не е одухотворена.

  Из идея за размишление Соколът, 7 април 2015г.
  Който е натрупал в себе си енергията на Истината – чрез многобройни упражнения в трениране на Истината, в говорене, в премълчаване и т.н.; защото някъде, ако кажеш Истината, можеш да убиеш човек… Говоря ви да тренирате Истината за дребни неща.

  Който е натрупал в себе си енергията на Истината, когато попадне в дълбок мрак – не говоря за тъмнина, говоря за мрак, нещо по-дълбоко! – той там може да диша спокойно, защото той може да взриви мрака и да го освети.
  Из лекция Безупречността. Учението на Толтеките, изнесена на 4 септември 2018г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Енергията" ...