Книги

default

Елеазар Хараш - Афоризми на суфите (книга 1)


Афоризми на суфите съдържа 7 глави и е най-новата книга по темата за чистата мъдрост на Изтока:
  1. Пътят на Единството
  2. Афоризми на Дул Нун ал-Мисри
  3. Книга на мъдростта
  4. Тайните на любящите
  5. Откровение на Мистерията
  6. Афоризми от историите на Аттр
  7. Афоризми на Елеазар Хараш