Книги

default

Елеазар Хараш - Афоризми на Суфите, книга първа

Чистият Суфизъм
Бог е дарил на Суфи Чистия Опит.
Ако Суфи пие вода, водата му благодари. Водата знае кой я пие.
Суфи е съставен от Бялата Чистота на росата.
Суфи е Древен текст на Прасветлината, а тя е езикът на Безмълвието.
Суфи е жив в света на мъртвите.
Що е Суфи? Първичният звук на човека.
Суфи е същество, което е звучало още преди сътворението.
Суфи е Светеща Увереност отвътре и тънка забуленост отвън.
Суфи е Храм на Словото.
Пълчищата от отвъдното наблюдават с трепет и страх Сърцето Огън на Суфи.
Суфизмът, това е танцът на вятъра.
Суфи е намерил Бога в своята Пълнота.
Суфи казва: Бог ми даде Своите Очи – и така моите очи и Неговите Очи се събраха!
Суфи казва: Когато моето его изчезна, не чувам вече шума, чувам само Тишината.
Учените казват: От океана животът е тръгнал към сушата. Суфи казва: Не съм стъпвал в
океана.
Ако неподготвен човек отиде при Суфи, Яснотата на Суфи ще го обърка.
Суфи си има обяснител в себе си – Чистото Сърце е обяснителят.
Суфи е влюбен в горчивата Истина – така тя за него е станала сладък еликсир.
Суфи – очите му не са от този свят;
Сърцето му е в Бога,
а Духът му се рее в Безкрая.
Суфи е издишал света. В него е останало само Чистото му Съзнание.
Суфи е като цветето – не пита за смисъла, просто си ухае.
АУМЪ
Елеазар Хараш, Варна, януари 2020 г.
 

Можете да поръчате от:
portal12.bg www.svetanaknigite.com
 Пътят на Единството
  1. Афоризми на Дул Нун ал-Мисри
  2. Книга на мъдростта
  3. Тайните на любящите
  4. Откровение на Мистерията
  5. Афоризми от историите на Аттр
  6. Афоризми на Елеазар Хараш