ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Единството

  Единството е нещо по-чисто и от Благостта, и от Истината. Може да си благ и милосърден, може да си Истинен, но въпросът е имаш ли Велико Единство с Бога – там, в Дълбините. Единството е висока мярка.
  Из лекция Майстер Екхарт:Бог, изнесена на 4 юни 2019г.
  Единството е нещо друго за което ще говорим. Това е най-многото, което може да се постигне. Да бъдеш в единство с Него означава да бъдеш много близко до Него, но има и други неща.
  Из идея за размишление Тайната на медитацията, 1 юни 1999г.
  Ватан е бил древният език на единството за разлика от другите езици. Той е бил езикът на абсолютното единство, на абсолютното братство.

  Ватан е вътрешният език на Духа. Това означава, че всеки човек трябва лично да постигне праезика в себе си, т.е. единството със Светлината - става въпрос за вътрешната светлина. Всеки човек трябва лично да постигне праезика в себе си, т.е. всеки трябва да се превърне в Светлина.
  Из лекция Пътят на блаженството е освобождение от вярата и съмнението, изнесена на 4 април 2000г.
  Любовта е във велико единство с Бога, и затова тя вижда чрез Бога, чрез Неговите очи, т.е. чрез силата на Единството. Така вижда тя. Любовта има очите на Единството. Тя не дели нещата и не ги отрича. Нищо не осъжда.
  Из лекция Не съдете, за да не бъдете съдени, изнесена на 2 октомври 2001г.
  Любовта не е техника, не е метод, тя превъзхожда всичко. Така, че когато човек придобие любовта няма да търси нищо друго защото любовта е Бог. Как може да си намерил Бога и да търсиш още нещо. Нали не може. Това означава, че само в Божествената любов можеш да се спасиш. Защо в човешката не можеш? Човешката е двойнствена. Рано или късно тя изневерява и на себе си и на другия и на Бога и на всичко. Божествената любов никога не изневерява. В тази любов е Единството, можеш да се спасиш.
  Из идея за размишление Красотата на безумието, лекция За Красотата, изнесена на 4 декември 2001г.
  Чрез Смирението можем да се потопим най-дълбоко и да се изкачим най-високо в нашата медитация. Вътре в Смирението е скрито Единството. Правилният подход е винаги да смиряваме своя ум; винаги трябва да чувстваме, че Бог знае кое е най-добро за вас.
  Из лекция Шри Чинчмой, изнесена на 4 октомври 2016г.
  Единството със себе си, със своята дълбока същност, означава да се родиш в първичната девствена материя, която е наречена "Дева Мария" - на окултен език. Когато си в единство с Истината, това единство е първичната девственост.
  Из лекция Време и Вечност, изнесена на 4 август 1998г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Единството" ...