ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Егото

  Какво нещо е егото? – Старият, паднал свят.

  Егото и родено и неродено – все е умряло. Т.е. няма значение дали такъв човек е в този или онзи свят. Той е все нещо умряло, защото той е без Истината в себе си.

  Егото вижда заблужденията и все повече се заблуждава; воинът вижда Истината и все повече се самоусъвършенствува.
  Из лекция Мъдростта на бойните изкуства, изнесена на 1 юли 2014г.
  Егото е крадецът на твоята душа и затова воинът си е създал меч – мечът на Истината.
  Животът в егото е живот в мрачна земя.

  Егото е коварен убиец на човека, но този убиец не е воин – той е само боец. Твоята дълбочина е воин и трябва да го победиш. Срещу безсмислената сила на егото трябва да изпратиш безмилостната сила на Истината.

  Егото винаги ще се завръща в смъртта, защото то никога няма чест, то никога няма достойнство.
  Из лекция Мъдростта на бойните изкуства, изнесена на 1 юли 2014г.
  Има хора, които се борят с егото си, с недостатъците си – няма нужда от борба. Те се побеждават без борба. Просто: Посвети се на Бога и на Любовта! И когато тази Божия Любов влезе в тебе, тези недостатъци, те просто ще изчезнат – защото там, където е влязъл Бог, не може да припари нищо нечисто.
  Из лекция Бог, изнесена на 2 април 2019г.
  Егото винаги иска знания. Егото никога не получава мъдрост, то получава знания и информация, но никога не може да се докосне до мъдростта. То иска знания заради властта.
  Из идея за размишление Кое е Същественото, лекция Злото е Тайна на Бога, изнесена на 7 май 2002г.
  Егото винаги ще живее с лъжата си, а мъдрият винаги ще живее със Същността си. Егото държи на своето си до смърт и всякога придобива смъртта си. Егото е без развитие. Това е старият живот в лъжата, живот, в който няма достойнство. Дори когато има поклон, няма достойнство.
  Из лекция Мъдростта на бойните изкуства, изнесена на 1 юли 2014г.
  Егото всякога тържествува в илюзията и това е неговото падение. Егото всякога трупа нисша енергия, чрез която се проваля. Няма значение какво постига, то всякога се проваля.

  Най-широката врата за многобройните паразити, както казах, си остава егото. Това е широко отворена врата. Егото е непрогледно царство, казват толтеките. Егото е непрогледно царство, мътна вода. То се интересува и от лъжата, и от заблужденията, дори и когато много говори за култура.Егото всякога тържествува в илюзията и това е неговото падение. Егото всякога трупа нисша енергия, чрез която се проваля. Няма значение какво постига, то всякога се проваля

   
  Из лекция Учението за паразитите, изнесена на 5 юни 2012г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Егото" ...