ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Египет

  Египет е чудо, пълно с Живот: и смъртта там е пълна с Живот. Египет е Тайна; Атлантида е Мистерия. В Египет смъртта говори силно за Живота и за Вечността – а не за умиране. В Египет смъртта е пленителна, защото тя дарява Свободата; но трябва да умееш да умреш, защото Чистият Бог в нас ни- кога не умира. Това, което в Египет е било бляскаво, това е смъртта – това е преходът в Живота, в Духа, в Духовното Царство.
  Из лекция Гласът на Египет, изнесена на 6 август 2019г.
  Звукът на Древния Египет е отглас от Древното дихание на Боговете, а то е Вечност, Безсмъртие, Свобода. Древният Египет е страна без време и неслучайно младото семейство с Христос тръгват към Египет – страната на Тайните. И Учителя казва: „Защо Христос отива в Египет? Защото там е бил центърът на Бялото Братство“. Тука е съществувало много силно Братство на жреците, което е държало в ръцете си Древните Тайни, които никога не са били широко известни за обикновените хора.
  Из лекция Окултният Египет, изнесена на 4 април 2017г.
  Египет е бил крепост на Древната Свещена Мъдрост. Свещената Наука е била скрита в пирамидите и в храмовете, за да се съхрани Душата на Египет – затова е било това Окултно Знание, Херметично. В Египет е било скрито Тайното Учение за Древната Мъдрост – Учение, което не се поддавало на действието на времето.
   
  Из лекция Египет, изнесена на 5 септември 2017г.
  Древният Египет е Мистична страна. Истинското лице на този Египет е било Вдъхновението.
  Из лекция Египет, изнесена на 3 април 2018г.
  В това Древно време, Истината е била Душата на Египет. Затова много Мъдреци са ходили там, в това число и Христос, защото – казва Учителя – там е бил центърът на Бялото Братство. А както знаете, говорили сме: Египет е бил колония на Атлантида. И след време Атлантите просто се прераждат там, стават египтяни и продължават Тайната на Сфинкса и на пирамидите.
  Из лекция Египет, изнесена на 3 април 2018г.
  Древният Египет е безвремие. Това е страна без време. За древните египтяни вярата в Бога никога не е било нещо достатъчно. Необходимо е било едно постоянно пробудено поведение; не вяра – постоянно пробудено поведение в живота, което да е угодно на нетерите, т.е. на боговете.

  Древният Египет е бил родина на мъдростта и истинската цивилизация. И тази цивилизация не е изчезнала, а се е скрила, разликата е голяма. Тя не е разрушена, просто боговете са се оттеглили, които съставляват истинската цивилизация.

  Самият Тот е бил велико откровение на Бога, на Върховния Разум, а това говори за Велик Учител. Тот казва: Истината е тайната душа на древния Египет.

  Древният Египет преди всичко не е физическо място. То е само отражение. Египет е състояние на съзнанието, както е и водата.
  Из идея за размишление Египет, лекция Пирамидите, изнесена на 4 май 2010г.
  Египет показва, че нашият свят е много по-тайнствен, отколкото изглежда. Египет символизира Вечността, в Египет говори Вечността.
  Из лекция Окултният Египет, изнесена на 4 април 2017г.

  Светът знае за Египет и Бога толкова, колкото са му позволили жреците. Само Чистотата може да пренася енергията на Бога.

  Из идея за размишление Нетерът, т.е. Бог, лекция Окултният Египет, изнесена на 4 април 2017г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Египет" ...