Книги

default

Египетски афоризми

Автори: Елеазар Хараш
Жанр: Мистицизъм , Духовно развитие, Древни цивилизации

По Пътя към Единствения вървят Боговете и хората; по Пътя към Абсолютния Незнаен върви Сам Той към Себе Си. Великият Път е Път на Единствения към Себе Си. Древни Слова позволяват на мъртвия да се движи във Висши светове. Този, който е разкрил Тайните на змията, той може да се движи към Единствения. Бог е съставен от скрита природа – от най-чистата Невидимост. Когато слънцето достигне до Бога, то изчезва и остава само Единственият, Който го е породил.
Да отидеш в отвъдното съзнателно и да царуваш блажено, не е истинско постижение, но ако се завърнеш в Древния и заживееш в Неговата Мистерия, това значи, че ти си станал незнаен от Незнайния, мистерия от Мистерията.