ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Евангелие на Марко

  В евангелието на Марко се казва: Имайте вяра в Бога. На арамейски това преведено означава: Останете вътре в себе си, в своята същност.
  Из лекция История на Вечността, изнесена на 4 април 2006 г.
  Казано е в същото Евангелие, че Христос ще дойде в облаците – това е светът на човешката мисъл. Учителят казва: „Второто идване на Христос ще бъде като светлина в човешката мисъл“. Тогава Той като светлина ще проникне в умовете, защото и Той сам казва: „Аз съм светлината на света“. И с тази си духовна светлина Той ще проникне в умовете на хората от края на Петата раса. Христос ще слезе от етерния свят и ще въздейства върху умовете на хората, и тези, които са по-пробудени и чисти, ще влязат в пряка връзка с Христос и ще станат носители на новия импулс и на Неговата светлина между хората. И когато се казва, че ще изпрати ангелите да съберат избраните, това означава, че в Петата културна раса и епоха ще стане разделение на човечеството. Тези, които са възприели новия импулс, ще образуват ядката на новото човечество.
  Из Лкеция Евангелие на Марко, изнесена на 21 май 1993г.
  В същото Евангелие е казано, че слънцето, луната и звездите ще паднат. Слънцето е държавната власт и тя ще изгуби своето влияние, сила и авторитет. Луната означава религиите и църквите, които също ще изгубят своето влияние сред човечеството. Звездите – това са учените, авторитетните и интелигентни хора, те също ще загубят своето значение и влияние.
  Из лекция Евангелие на Марко, държана на 21 май 1993г.
  В Евангелието на Марко се говори за изповедта. Когато човек изповяда грешките си, той възстановя- ва отношенията си към Бога и започва да се чувства силен и смел. Истинският окултен ученик не се сму- щава от мнението на хората или от общественото мнение. Истинската вяра, както и истинската обич, подразбират много работа и много усилия.
  Из лекция Евангелие на Марко, държана на 2 юли 1993г.
  Евангелието на Марко ни дава най-ясно да почувстваме космическото величие и значение на Христа.
  Из лекция Евангелие на Марко, държана на 28 май 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Евангелие на Марко" ...