ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Евангелието на Матеа

  В евангелие на Матея, 5 гл., 44 стих: Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат; добро правете на ония, които ви мразят и молете се за ония, които ви обиждат и гонят. Това е казано в евангелието.
  Из идея за размишление Арамейското мислене, лекция Тънкият Дзен, изнесена на 5 юли 2005г.
  Евангелието на Матея е било написано на еврейски, оригиналът е загубен. Гръцката редакция е от латинския текст. Латинският текст е направен от гръцкия монах Херонимус. Окултната наука е казала, че това е трагично изопачаване на оригиналния текст. Той е затъмнил оригинала, отчасти съзнателно. Тайните се губят. В сравнение с латинския и гръцкия език еврейският е надарен с по-могъщи духовни сили и дълбочина. Той съдържа големи магически и мантрични сили, които запалват съзнанието отвътре. Чрез превода на монаха Словото е понижено.
  Из лекция Евангелие на Матея, държана на 4 юни 1993г.
  И още е казано от Христос (не само това): „Защото който обича майка си и баща си повече от Мене, не е достоен за Мене.“ Включително и сина си, дъщеря си щом обичаш повече, ти вече не си достоен за Христос. (Сам Той го казва в Евангелие на Матея.)
  Из лекция Ислямът, изнесена на 5 август 2014г.
  Дзен е изначално неосъждащ. Това, което Бог казва в Библията, в Матея, евангелие на Матея, седма глава: Не съдете, да не бъдете съдени, тука при Дзен това е изпълнено тотално. Чистото съзнание не се занимава да осъжда, да не одобрява. То просто живее в истината, изпълнено с истински живот, няма какво да не одобрява, то е чисто. Изначално неосъждащ, защото той знае, че критичният подход към живота е вкореняване във външния свят.
  Из лекция Дзен, изнесена на 2 юни 2009г.
  И Христос, преминавайки през изкушенията и побеждавайки ги, показва на хората пътя. Той мина през изкушенията чрез силата на Своя Дух. Със Своето етерно, астрално и физическо тяло Той победи
  всички нападки и внушения на тъмните сили. Това е описано в Матея. Там, където човек пада в изкушения и егоизъм, това означава, че той не знае как да се справя със себе си.
  Из лекция Закони, свързани с Библията, държана на 23 юли 1993г.
  В евангелие на Матей, седма глава, седемнадесети стих се казва: “Всяко добро дърво (преди време го загатнахме, малко ще го разгледаме днес) прави добри плодове, а лошото дърво прави лоши плодове”.
  Из идея за размишление Арамейската дума ТАБА, лекция Толтеките, изнесена на 6-ти юни 2006г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Евангелието на Матеа" ...