ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Евангелието на Лука

  В Евангелието на Лука е казано: когато ти ударят едната буза обърни си и другата. Това означава да не се изкушиш, това е предупреждение.
  Из лекция Незун, изнесена на 6 август 2002г.
  В евангелието на Лука е казано: И влезе Сатана в Юда (невежество, но както и да е)... Сатана е владял Юда, но Лука не е разбрал, че когато Сатана е владял някого, Бог трябва да е позволил.
  Из лекция Окултната мисия на Юда, изнесена на 3 юли 2007г.
  Евангелието на Лука е книга на Любовта, докато Евангелието на Йоан е книга на Мъдростта и книга за мистиците. Тази книга за Любовта е източник за утеха на страдащите и болните в живота. Тук най-много се говори за Спасителя на обременените и потиснатите. Това е книга за тези, които искат да се проникнат от Христовата Любов.
  Из лекция Евангелието на Лука, държана на 9 април 1993г.
  Евангелието на Лука има дълбока окултна връзка с будизма. Тук будисткият светоглед се е слял с Евангелието на Лука, но за да се разбере първичният будизъм, трябва голяма подготовка и чистота, за да се влезе в чистите етерни сфери на Любовта. В Лука се говори много за състрадание и Любов, която е същината на будизма, но в Евангелието на Лука има места, които издигат душата на по-висока степен, отколкото в миналото. Лука е имал най-голяма възможност да разбере Христос като лекар на тялото и душата, защото той е бил лекар в окултен смисъл.
  Из лекция Евангелието на Лука, държана на 9 април 1993г.
  В Евангелието на Лука се говори за бурята, как Христос заповядва на бурята, вятъра и морските вълни и как те утихват. Вятърът и морските вълни се произвеждат от живи същества, за да може да им се заповядва. Любовта е, която има власт, защото тя е върховна творческа сила в битието, с която сила Христос разполага.
  Из лекция Евангелието на Лука, държана на 16 април 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Евангелието на Лука" ...