Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Дървото на живота

  Истинското виждане изхожда от Дървото на живота.

  Синът на Светлината идва от сърцето на Бога, т.е. от Съвършеното Дърво.

  Който идва от Дървото на живота е дарен с могъщество, за да ръководи хората в правия път.

  Заблужденията са извън Дървото на живота. Те са плодове от двойственото дърво. Заблуждението е едно изкуство на змията, същевременно то е израз на нечистия живот, който е свързан с мъртвото познание.

  Кога се явява най-голямата опасност в живота? – Когато се свържеш със сатанинското дърво, т.е. когато приемеш съня за реалност.
  Из книга Древна и нова Мъдрост
  Дева Мария е един плод от Дървото на Живота, т.е. тя е един организиран Ангел, който трябваше да приеме Христос и да Му даде Божествени условия.

  Адам и Ева не са плодове от Съвършения цикъл, от Дървото на Живота, и точно за това бяха в процес на развитие и усъвършенстване. Те сгрешиха в своя избор – избраха човешката любов пред Божествената. Сега трябва да израснат и да се усъвършенстват чрез страданията и опита си на Земята.

  Христос е от Дървото на Живота, т.е. от Съвършения цикъл. Всяко същество от Съвършения цикъл или от Дървото на Живота има пряко ръководство от Бога – Господаря на Божествената Любов. Всички същества от Великия цикъл на една Древна Слънчева култура са пропити от Неговата Любов.
  Из книгата Словото и тайните на злото