ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Дървото на живота

  Истинското виждане изхожда от Дървото на живота.

  Синът на Светлината идва от сърцето на Бога, т.е. от Съвършеното Дърво.

  Който идва от Дървото на живота е дарен с могъщество, за да ръководи хората в правия път.

  Заблужденията са извън Дървото на живота. Те са плодове от двойственото дърво. Заблуждението е едно изкуство на змията, същевременно то е израз на нечистия живот, който е свързан с мъртвото познание.

  Кога се явява най-голямата опасност в живота? – Когато се свържеш със сатанинското дърво, т.е. когато приемеш съня за реалност.
  Из книга Древна и нова Мъдрост
  Дева Мария е един плод от Дървото на Живота, т.е. тя е един организиран Ангел, който трябваше да приеме Христос и да Му даде Божествени условия.

  Адам и Ева не са плодове от Съвършения цикъл, от Дървото на Живота, и точно за това бяха в процес на развитие и усъвършенстване. Те сгрешиха в своя избор – избраха човешката любов пред Божествената. Сега трябва да израснат и да се усъвършенстват чрез страданията и опита си на Земята.

  Христос е от Дървото на Живота, т.е. от Съвършения цикъл. Всяко същество от Съвършения цикъл или от Дървото на Живота има пряко ръководство от Бога – Господаря на Божествената Любов. Всички същества от Великия цикъл на една Древна Слънчева култура са пропити от Неговата Любов.
  Из книгата Словото и тайните на злото
  Някои могат да мислят, че дървото за тях е една случайност, но човек също е едно дърво – той идва от Дървото на живота и ако са му отказани някои елементи и същества, които да го обичат, той умира. Без вода въздух, светлина и някои същества, които да го обичат, той умира, значи трябва много банки да го кредитират – и видими, и невидими.
  Из книга Живата вода, 1993г.
  Дървото на живота е вътрешен план на Вселената. Дървото на живота се състои от десет свещени Окултни сили – те са Пътят към Древния Дух. По друг начин казано: Пътят към Древния Дух се постига по стълбата на десетте сефироти. А най-горе се намира Любовта, която обобщава всички сефироти и ги осмисля.
  Из книга Път безкраен, 1996г.
  Хората не разбират Истината, защото са се отделили от Дървото на живота. По друг начин казано: хората са се отделили от Съвършеното Съзнание.
  Из книга Път безкраен, 1996г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Дървото на живота" ...