ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Дърветата

  Дървото не е физическо същество, а духовно същество, свързано със слънцето. 

  Дървото е мистично същество с много богато предназначение. То образува своя ствол, клони, цветове и плодове.

  Плодовете имат дълбоки свойства, които могат да лекуват.

  След изгарянето на дървото от него остава много малко земна материя. Чрез изгарянето енергията се връща обратно, откъдето е дошла – от слънцето. Слънчевото Слово взема обратно скъпоценните си елементи.

  Дървото е взело от земята толкова, колкото е останало след изгарянето.

  Дървото е натрупване на слънчева енергия.

  Слънцето е този майстор, който е напълнил дървото с енергия.

  Дървото е извлякло всички свещени сили от водата, въздуха, земята и т.н.
  Из книгата Окултно ученичество
  В дърветата живеят същества, а както казах, в дъба — богове. В дърветата има духове-учители и друидът се прекланя пред тях. Той усеща в клоните, в листата, в гласа на вятъра, в излъчванията на духа-учител отговорите.

  Въобще дървото е мистично създание. То е духовна врата към небето, то е врата към Мъдростта и то е светлина за мъдреците. Дърветата за друидите са техни братя.
  Из книгата "Мистичният път", 2010г.
  Да събудиш дървото, значи да проникнеш в центъра му, в същността му; и да се слееш с дървото, означава да станеш неподвижен като него. Значи има и такова упражнение — да преживееш неговата неподвижност. Тя е много по-дълбока от движението, но ние и това не знаем. Въобще неподвиж ността — всичко е произлязло от нея и там всичко се обновява. Да станеш неподвижен като дървото, трябва да си размениш мястото с дървото и кога то съумееш да се сливаш със същността на дърветата, тогава ти навлизаш и в тяхното тайнство, и в собственото си тайнство.
  Из книгата "Мистичният път", 2010г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Дърветата" ...