ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Дълбокото

  Бъди дълбок в Дълбокото – това важи в дълбочината на страданието да бъдеш буден и дълбок. На даоски език това означава: Проникни в страданието, без да оставяш следи и ще чуеш гласа на Пустотата.
  Из идея за размишление Покоят и движението, 22 октомври 1997г.
  Любовта – това е живата връзка на човека с Безкрая, с Дълбокото. Ние можем да разберем своята Древна Безкрайност само чрез Любовта: само тя може да ни обедини с вътрешната си Тайна – Безкраят.
  Из идея за размишление Здравето, лекция Индианската мъдрост, изнесена на 1 май 2018г.
  Дълбокото разбиране идва от пустотата, от Нищото, т.е от Бога или от дълбините на Любовта. Дълбокото разбиране за живота не идва от дарбите и способностите а от пустотата, от Нищото.
  Из лекция Не съдете, за да не бъдете съдени, изнесена на 2 октомври 2001г.
  Другият важен момент от дълбокото: Който има любов, той знае какво да търси. Това е мярка: има ли любов, той знае какво да търси. Той никога не търси знания. После ще стане въпрос за грехопадението. То се състои в това, че човек е избрал знанията. Вместо любовта той е избрал Дървото за познанието на доброто и злото. Който има любов, той никога не търси знания. Той е изцяло насочен в търсенето на своя Учител.
  Из лекция за Дълбокото, изнесена на 7 май 2002г.
  Когато в теб има дълбоко убеждение за Абсолютната Реалност, ти вече приемаш себе си като жертва. Ти вече се жертваш колкото и скъп да е живота. А чрез жертвата ти навлизаш още по-дълбоко в сърцевината на живота.

  Дълбокото убеждение е дълбока духовност.
  Там, където има дълбоко убеждение, всички духовни сили в човека се разрастват.
  Из идея за размишление Дълбокото убеждение, лекция Откровението на Йоан, изнесена на 2 септември 1994г.
  Преходът от Дълбокото към Дълбокото е врата към познаването на ДАО, чудната тайна. Духът е свързан със самозараждането, а душата със саморазвитието, себепознанието. Казва се, че който нарушава законите на ДАО, умира преди смъртта, т.е. умира на вътрешен план.
  Из лекция Тайното учение на ДАО, изнесена на 13 август 1997г.
  Бог е скрит в дълбочината на нещата и ако ние сме дълбоки, приемствени, ще Го видим. Ще обясня. Бог е скрит в дълбочината на нещата и ако ние сме дълбоки, приемствени, и изпълнени с любов, ще Го видим. Но не чрез себе си, а чрез Него. Той сам в Себе Си ще се види. Не чрез себе си, а чрез Него, защото Той е дълбокото.
  Из лекция Не съдете, за да не бъдете съдени, изнесена на 2 октомври 2001г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Дълбокото" ...