ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Душата

  Душата, това е специфична, метафизическа сила, която създава вътре в нас живота. (Духът създава други неща, по-дълбоки, но за това друг път ще се спирам). Ето защо, когато душата остави тялото, в него вече няма живот. Душата изоставя тялото по една съществена, вътрешна причина и тя, общо казано е следната: когато душата изостави тялото и няма вече живот в него, това означава, че няма повече условия за човека, няма повече такава цел, която да е реално важна за съществуването. Истинските, благоприятните условия, но от гледна точка на душата, са отминали.
  Из идея за размишление Душата и тялото, лекция Небесната колесница, изнесена на 18 юни 1997г.
  В душата на човека са вложени Божествени зародиши, чрез които човек може да стане Син на Бога и да се освободи от четирите низши тела, след като ги организира; да израстне като Син на Бога или като Син на Мъдростта.
  Из лекция За трите звяра, изнесена на 2 декември 1998г.
  Ако си в душата, ти си във вечността, защото любовта е създадена за вечността. Тя ще служи във вечността и затова е важно ученика да се научи да живее в своята душа.
  Из идея за размишление За знаещите хора, лекция Пътя на предаността, изнесена на 6 ноември 2001г.
  Душата съществува в много високо ниво на тънка енергия, именно затова е невидима за много същества. Геб на египетски, т.е. Земята, се е нуждаела от енергиен носител, който е трябвало да слезе и да й помогне в нейното развитие. Защото някой е трябвало да предаде енергията и Любовта на Нетера, т.е. някой е трябвало да предаде енергията и Любовта на Бога на самата Земя и сред хората, които са паднали. Именно поради това е била замислена идеята още в древността за създаването на душата. Тя е много по-скъпа от цялото човечество. Именно заради нея изнасям лекциите, а не заради умовете и сърцата на хората. Именно заради душата, тъй като имах възможност два пъти да я видя какво представлява. Това е казано и в буквален смисъл, и в духовен и в Божествен смисъл. Материята е трябвало да се овладее. И материята, и душата са се нуждаели от развитие, обаче материята трябва да се овладее, а душата трябва да стане СЪЩНОСТ. Думата същност е по-дълбока, защото тя означава ВИСОКА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА АБСОЛЮТНО НИВО.
  Из лекция Индийската мъдрост, изнесена на 3 август 2010г.
  Душата е изречена, специална дума на Бога. Тя е изречена Несътвореност, изречено подобие. Душата е създадена като едно безкрайно, тихо море. Тя е една безгранична идея на Бога. Казвал съм ви поговорката: когато морето е спокойно, мравките излизат да пият вода.
  Гносисът казва: Душата е подобна на нечувана песен, дивна песен. Тя е основата на духовния космос, не на външния, сътворения, грубия – тя е основата на духовния космос. Ако човекът съумее да познае душата си, себе си, тогава душата му пошепва нещо нечувано, нещо слизащо от тайната на Първото Същество, от тайната на Бога.
  Из идея за размишление Гностичната душа, лекция Гностичният Христос, изнесена на 2 август 2011г.
  Много е коствало на Бог да създаде Душата. Светът се създава лесно, световете се създават лесно... Душата е създадена от свръхконцентриран Огън на Бога. Коствало е огромно творчество на Бога да я създаде и да я излъчи от Себе Си, и чрез нея да покаже Пътя към Себе Си. Затова тя е създадена от Слънце, сгъстено Слънце.
  Из трета идея за размишление Тот:Жената, лекция Древният Тот – Хермес, изнесена на 7 юни 2016г.
  Душата е идея на Бога, Бог е нейният майстор. Нито Боговете, нито Старците могат да създадат Душа. Говорим за Висшата Душа. Душата по-късно като слязла на Земята, е станала жена. Всяка чиста човешка Душа е Дева и тя може да зачене Бога. Само Бог сътворява и никой друг не може да твори.
  Из идея за размишление Сведенборг за Бога, лекция Сведенборг, изнесена на 4 август 2015г.
  Душата е толкова дълбоко нещо, толкова неизразимо, че дори и свещените думи не могат да изразят това, което тя чувства.
  Из идея за размишление Кой може да намери своя път, лекция Пътят към петото тяло, изнесена на 7 декември 1999г.
  Както казах, когато познаеш петото си тяло, т.е. своята душа, тогава имаш право да бъдеш самостоятелен. Защо? Защото тогава вече твоята висша душа има винаги желанията на Бога, тя познава тези желания, има тяхната мярка. Тази душа няма вече никакви други желания, само желанията за Бога.
  Из идея за размишление Душата и Интуицията, лекция Пътят на Вътрешния ученик, изнесена на 5 октомври 1999г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Душата" ...