ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Духът в Човека

  Духът в човека, това е вътрешната реалност и реалността на всички Учители. За да бъде господар на своята съдба, човекът трябва да познае своя дух, своята скрита вътрешна реалност.
  Из идея за размишление Омраам или брат Михаил, лекция Мъдростта на Йаков Бьоме, изнесена на 4 декември 2007г.
  Душата е създадена от Бога, Духът е създаден от Абсолюта. Растения и животни са създадени от боговете. Затова Учителят казва, че в човешкия Дух има тайна, която е по-дълбока от Бога.
  Из идея за размишление Ба Хену – тайнството Душа, лекция Толтеките, изнесена на 5 април 2005г.
  Духът е истинският войн в човека! И всички видове тренировки се състоят в това, само да се стигне до този дух – това е целта на всички видове тренировки. Нашият дух е част от Древната безупречност на Орела. И ако един малък проблем може да те победи, той също е войн, опасен противник.
  Из лекция Миемото Мусаши, изнесена на 07.08.2012г
  Ако искаш Духът ти да е силен, трябва да се умиеш и от най-малката лъжа.
  Из идея за размишление Лъжата, лекция Дяволът, изнесена на 7 октомври 2014г.
  Виолетовият цвят е магнит за силата на Духа. Според Мория той възбужда силата на Словото. Въпро- сът е този цвят да се носи съзнателно, тогава той е проводник на висшите сили. За да се развие Духът в човека, той трябва да се научи да обича хората в подсъзнанието си.
  Из идея за размишление Цветове, 19 април 1991г.
  Когато тялото не е вече в състояние да изпълнява функциите си във физическия свят съгласно мислите и чувствата на Духа, тогава човек умира. Човек е жив не поради тялото, а поради Духа, тъй като Духът в човека мисли. Очевидно е, че човек, след като умре, преминава от един свят в друг.
  Най-вътрешната връзка с Духа става чрез сърцето. Мисълта и волята принадлежат на Духа на човека, а не на тялото му.
  Из лекция Сведенборг, държана на 26 юли 1991г.
  Чрез принципа на Любовта Духът Се съединява с елементите на живота. Словото – това е Духът в човека, това е Принципът – самият Бог. Нека Този Принцип ви донесе всичко желано!
  Из лекция Окултна медицина, държана на 25 октомври 1991г.
  Духът е Този, Който дава живот на концентрацията. Постоянството определя концентриране на енергията за целите на Духа. Чистото Слово е най-чистият проводник на Огъня. Когато човек се пречисти, тогава Духът ще му даде подтик да постигне всичко, което обича. Огънят материализира всяко чисто желание.
  Из лекция Законите на Огъня, държана на 1 ноември 1991г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Духът в Човека" ...