ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Духовните дневници

  Какво означава духовен дневник? Да въведеш цялото си внимание през деня; не частично внимание, не да казваш „аз уважавам истината, да, да, разбирам”... Нищо няма да разбереш. Който е тренирал знае какво казва, какво премълчава, какво скрива, защо го скрива, докъде да говори. Дори и когато някога рядко прави грешка, той знае накъде води тази грешка. Дори и когато изглежда, че говори несправедливо, има тайна – той владее, защото е тренирал, защото самата Истина го е обучила. Дори понякога се случва така: самата Истина прави така, че този човек да сгреши, намесват се висши същества, да допусне някаква малка грешка, за да се смири и още повече да се концентрира. Но това не са човешки грешки, а грешки на ученик.
  Из лекция Дяволът, изнесена на 2.12.2008г.
  Мирът изисква овладяване на ума, твърдо, задължително, без компромиси – всеки ученик може да го постигне с духовни дневници и дисциплина в най-лошия случай за три години, в добрия случай за една година при голяма сериозност. Умът изисква овладяване на себе си, иначе няма да има мир – ще бъде мечтаене, подписване на договори и илюзии.
  Из идея за размишление Исихастите (безмълвници), лекция Дървото на изцелението, държана на 3-ти август 2004г.
  Окултният ученик чрез формули и духовни дневници се разгръща в светлината на Христос.
  Из лекция Евангелието на Лука. Блаженствата, изнесена на 30 април 1993г.
  За да се познаеш, се искат главно три условия:
  – сериозна и постоянна работа, в която няма компромис;
  духовни дневници;
  – чист, силен, искрен стремеж; не трябва да лъжеш нито себе си, нито другите при всички условия, защото всеки човек има много вътрешни свидетели и те са скрити в неговия вътрешен свят
  Из лекция Посланията на Апостол Павел, държана на 3 декември 1993г.
  Целта на духовните дневници е усилване на волята и будността. Чрез духовните дневници се развива практически будност.

  Духовните дневници развиват будност, която елиминира грешките. Чрез духовните дневници се ели- минира изменчивата игра на ума. Духовният дневник завързва всички ходове на нисшето аз. По пътя на дневниците изгарят всички грешки.

   
  Из лекция Духовни дневници. Закони на Любовта., изнесена на 27 декември 1991г.
  Най-важно за духовните дневници е практика без отлагане. Духовният дневник разкрива силата на Истината в ученика – това означава силата на волята. Там, където работи Истината, работи волята. А там, където има воля, умът няма думата.
  Из книгата Окултно ученичество, 1992г.
  Духовните дневници са практически метод за познаване на Истината.

  Чрез духовен дневник се усилва връзката с Духа. Самият духовен дневник е метод за развитие на духовните сили. Така постоянно се отстранява умът.

  Не са важни въпросите: „Как да практикувам духовен дневник?“ или „Как да се храня?“ Важни са усилията, останалото е от Духа.
  Из книгата Окултно ученичество, 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Духовните дневници" ...