ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Думите

  Думите са ядра: те посяват мнения, възгледи, страхове, съмнения, възход и всичко. Думите обвързват, защото те са и заклинания. С всяко свое мнение, ние си правим внушение и тези натрупани внушения ръководят голяма част от съдбата на човека. Умът е омагьосан кръг: той сам попада в капана на своите убеждения и после сам се разубеждава. Когато си внимателен с думите, енергията работи за тебе. Ето защо Библията казва: „Ще плащате за всяка дума“
  Който не говори правилно, той вече е дефектен човек, развален.

  Злоупотребата с думите е утвърждаване на падението и хаоса.
  Различните мнения са духовни сили, които навлизат вътре в нас и ни ръководят. Има мнения, които са погрешни, и ако попаднат в тебе, те могат да ръководят целия ти живот.

  Да изчистиш ума си от всяка излишна дума значи да го освободиш от хаоса.
  Такова нещо тренират и догоните: четири степени на пречистване на думите. При четвъртата степен се постигат думите – Светлина: думите стават Светлина и Спасение. Те открили, че този, който е изпуснал излишни думи, той се е разочаровал от живота: той се е разочаровал, защото е самоограбил своята енергия. 
   
  из лекция, държана на 2-и Май 2017 във Варна
  Думите са врати към същността на нещата. Това означава, че навлизането в думите е навлизане в същността, т. е. в Духа. Думите са същества. Според окултната наука те дишат, облаго-родяват, оживотворяват и много други подобни неща. Те са идеи. Хем са същества, хем са идеи, хем са символи.
  Из идея за размишление Думите, изнесена на 4 ноември 2003г.
  Ако ние работим с чисти думи, ще привличаме все повече боговете, понеже думите са врати. Например смирението е дума и идея. Думата смирение означава да рас теш в душата си. Тишината е също и дума, и идея, означава завръщане вдълбокото, завръщане в Бога.
  Из идея за размишление Думите, изнесена на 4 ноември 2003г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Думите" ...