ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Другите светове

  Думата свят е символ на процеса на слизането от Духовната област надолу. Това е Окултен процес на едно голямо Космическо събитие. Тези светове и съзнания са паднали, защото те не са могли да издържат на цялата Светлина и понеже не са издържали на тази мощна Светлина, те са паднали и това се е обозначило с понятието светове.
  Из идея за размишление Понятията свят и светове, 15 август 1996г.
  Всички седем свята имат по седем степени.
  I-ви свят – Ен Соф, означава Неизговоримият, Абсолютът.

  II-ри свят – Девствената, Божествената, Чистата Искра – това е най-чистата излъчена форма на Духа. Нейните възможности се изучават от Посветени и Учители.

  III-ти свят - Шамбала, Агарта, Нирвана – те са по-ниски от I-ви и II-ри светове. Това е свят на чистите духове. Дотук са свещените светове. Всички, кои- то живеят в третия свят, ги наричаме Посветени и Учители – на различни степени, Велики освободени души, Бяло Братство. Те често остават в земна форма, за да съдействат за прогреса на човечеството.

  IV-ти свят – Интуитивният, Будическият свят – Първичен лъч на Огъня. Великите Посветени ни изпращат лъч, който ни просветлява – ние го наричаме интуиция (ясновидство, яснослушане). Защо идва той? – С цел да служи на човечеството. Затова се изисква чистота и разумност. Когато човек работи непрекъснато за своето пречистване, в него се вселява Божествено ръководство. За да се вселят великите Посветени, се искат условия – чистота и безкористие. Дотук е висшият свят. Надолу за чистите материята е груба.

  V-ти свят – Ментален.

  VI-ти свят – Астрален.

  VII-ми свят – Физически. Тук главната задача на духовете е да пречистят физическия, астралния и менталния си свят и да получат просветление чрез интуицията. Просветлението е закон, който разрушава кармата.
  Из лекция Пътят на Мъдростта, изнесена на 18 октомври 1991г.
  В миктлан, т.е. в отвъдния свят няма време. Тук има лекота, свобода и вечност. Тука няма нито старост, нито младост, тук става въпрос за съзнанието. Но това е за този, който се е отдал на безупречност, който се е отдал на освободеност.
  Из лекция Теомощли миктлан, изнесена на 3 юли 2007г.
  Методът за постижение на духовния свят се нарича Кабала. И само в постижението на духовния свят човек може да се освободи от проблемите и противоречията. Когато познае духовния свят, когато заживее в него, тогава той може да познае и да разреши всички тези въпроси.
  Из идея за размишление Кабала – лекция Якоб Бьоме, изнесена на 6 декември 2005
  Пространството, през което нашата земя минава, казва Учителят, е пълна с остатъци от развалени светове. Значи това цяло пространство, става въпрос и за Слънчевата система – остатъци от развалени светове. Това са развалени светове още от преди милиони години, още когато Слънчевата система е попаднала в такова поле, на големи развалини.
  Из идея за размишление За падението – лекция Тайни на злото, държана на 4 октомври 2011
  Светът е сътворен, освен това, не от самия Бог, а от вторична сила. Пак е Негова сила, която е отделена от Него. Това са боговете. Докато първичният Бог е създал истински реални светове – Агарта, Лутания, то вторичният Бог е създал външни светове и този свят, т.е. несъвършени. Значи всеки създава каквото може да създаде, според своите сили.
  Из лекция Третата раса Лемурия, изнесена на 2-ри септември 2008
  Астралният свят е пълен с милиони същества, които само чакат отворена врата, просто да тревожат нисшата душа.
  Из идея за размишление За Здравето, лекция Учителят: Вътрешното Слово, изнесена на 06.11.2007г.
  Формата човек, означава желанието да получаваш, а формата Бог, нареченото образ и подобие, е желанието да даваш. По Пътя на това желание – става въпрос за даването – се постига Пълнотата на живота. От ученика се иска да умее да желае. Това преведено означава на Окултен език: да умее да удвоява енергията си, която ще му помогне да прониква в други светове и в друга Мъдрост.
   
  Из лекция Светлината и тъмнината според Кабала, изнесена на 15 август 1996г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Другите светове" ...