Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Древното зло (6666)

  Древното зло е нямало никакво послушание, абсолютно никаква покорност, никакво преклонение към Бога. На това зло е бил отнет Изборът, защото то било крайно обсебващо.

  Древното зло е избрало път срещу Бога, и то – упорит път.

  Из лекция 19 юни 2020 - Древното зло
  Древното зло, не се превръща в добро – то се превръща в по-голямо зло, то се разраства.

  Древното зло е скрито от погледа на хората, от погледа на Ангелите – и казва Учителя – и от погледа на Боговете. И те не го знаят: какво прави, къде е, как е заключено. Това зло още в своето минало е отрекло тотално Бог и Истината – говорим за пълно отричане. Това зло има в себе си вкаменени възгледи и огромна воля за жестокост.
  Из лекция 19 юни 2020 - Древното зло
  Това Древно зло е... тотално е отрекло Истината и тотално е отрекло Живота. При него няма изход навътре: то унищожава и Душата, и Духа до корен – и затова то е заключено, Четирите шестици – и Абсолютът го е заключил.

   
  Из лекция 4 септември 2018 - Атлантида