ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Древността

  Само Древността съществува и мистерията на Съвършения Бог. Древността всякога е съществувала. Във Вечността си Душа; в Древността си Дух, но има нещо, което е по- дълбоко от Духа. Когато Абсолютът се е ограничил, родила се е Древността. Когато Древността се е ограничила, родила се е Вечността. Когато Вечността се е ограничила, родило се е времето. В Древността има само една необятна Пълнота и Безмълвие.

  Древността - това е пречистото съзнание, което е изпълнено с еликсира на Безмълвието и Пълнотата. Само на Истината е позволено да влезе в Древността. Древността е наситеност със скрития Бог. В Древността - тук ти не си вечен, ти си погълнат, ти си безкраен. Великата Древност е съставена от Мистерия, от Чисто Нищо. Смисълът не е от този свят, нито от отвъдния. Смисълът е Мистичен. Смисълът е отчасти във вечността и цялостно в Древността.

  Древността е Велика Мистерия. Древността е създадена от Дух и Истина, а Вечността - от Душа и Любов. Абсолютът живее над Древността. Той я е създал от Себе Си, тя е Неговото излъчване. Силата на Древността е в Тайнството на Безупречността, това е Богоподобието - подходът към Мистериозната Сила. Колкото повече се завръщаме към Древността, толкова повече се завръщаме към Скрития Мистериозен Всеводител.

  В Древността осъзнаваш своето Безмълвие. Във Вечността осъзнаваш своята Любов, а във времето осъзнаваш своята ограниченост - сътвореност. Вечните са в Бога, а Древните са в Абсолюта - в Неговата Мистерия. Древността е свръхреална. Древността е несподелима, неизразима - такава е Мистерията на Бога, защото Свръхценното е несподеленото.
  Из книгата “Мистерията Бог”, 2018
  Древността е без минало и бъдеще, тя винаги ги е превъзхождала, защото тя е съхранила Бог и Истината. А тези, които имат минало и бъдеще, те са изпуснали Бог и Истината. Те за това вярват в бъдещето, пренасят си енергията.

  Древността е преди световете и сътворението. Тя е преди вечността. Във вечността си Душа, забележи, а в Древността си Дух. 
  Из интервю за Портал12, 2016г.
  Думата „древност“ много трудно се тълкува, но ще ти кажа нещо: Тя не е част от Бога, но тя е част от Абсолюта.  Понеже Абсолюта, както казва Учителя, никъде не може да се побере, нито във Вселената, нито извън нея – той трябва да се ограничи. Ограничава се и става Бог. Това е същият Бог, който е част от Абсолюта. След време той ще поведе чрез любов, съществата в Истината…Вечността, Древността и Любовта.  Смисълът е отчасти във вечността и цялостно в Древността. Този, който е чул древният глас на Бога, върви към Древността и затова Учителят казва: „Мога да ти дам нещо, което го няма и във вечността.“
  Из интервю за Портал12, 2016г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Древността" ...