Книги

default

Древни Откровения. Из Неизречената Мъдрост на Първия Старец, книга първа

Древност и Бездна
Древността е Мистерия без светове, без минало, без бъдеще.
Мистерията е Неведома, а не Несътворена. Несътвореното е замислено да стане впоследствие сътворено, а Неведомото всякога си остава в Мистерия.
Първото Излъчване на Абсолюта е Дарахар – Гласът. После Дарахар изрича и произнася Мистерията, а тя отделя от себе си Бездната.
После Дарахар произнася в Бездната Словото Аривара – Същността, а от нея чрез друго Изричане е потекъл Ахамира – Животът.
Този Изначален Живот е бил недосегаем за Несътвореност и сътвореност. Този Живот е бил Сияние, а не светлина и ограничение.
В Несътвореността Животът е слязъл като светлина, но това вече е означавало, че ще има и тъмнина. Такъв е бил Великият Замисъл. Скритата Зарама – Истина – слизала все по-надолу.
Древният Живот се е къпел в океана на Прасветлината – Сияещата Същност.
По-късно Прасветлината слиза и става енергия – Несътворената Вода, което е било Живот в Духовността. А още по-късно енергията пак слиза и става вода за сътвореността, за да могат сътворените да се очистят и завърнат по обратен път в енергията и Прасветлината.
Сътворените същества са тези, които са избягали от Бога, но Той им подарява Вахая – водата, за да им каже, че Истинският Живот не е във времето. Тук са само проблясъците.
Меравот, или Древният Бог, ни е дал Същност, или Чистия Дух, за да минем през водата водач, да се върнем в енергията и оттам в Прасветлината. Този наш Чист Дух знае Пътя, защото той е създаден като бдителна Същност.
Прасветлината е Храната. Тя е Зарама – Истината: Изначалната Храна на същностите – Боговете. 
Всичкият този Път от Древната Мистерия до сътвореността е бил наречен Древният Поток на слезлия Бог, или Любовта.
В Древността е нямало земя, а само този Древен Изначален Поток.
Древността е съставена от този Изначален Поток, който по-късно бил наречен Царството Божие, или Дух и Истина.
Елеазар Хараш, Септември, 2017 г.

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg