ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Древните цивилизации

  Цивилизациите и народите са система на откъсване на андрогинността от цялостта. Цивилизациите и народите, това е сбор от различни видове умъртвена енергия, т.е. паднала енергия в нисши светове, това се нарича цивилизация и народи.
  Из лекция История на вечността, изнесена на 6 декември 2005г.
  Цивилизациите и народите загиват, поради непознаване на свещената история, което означава поради неразбиране на Бога.
  Из идея за размишление Пътят, 5 август 2008г.
  Преди Атлантида е имало съвсем други народи и цивилизации, за които почти нищо не се знае. Айнщайн казва, че нещата са започнали от преди петнадесет милиарда години - напълно погрешни изчисления. Учителят на две места говори за двеста и петдесет милиарда години, двеста и петдесет, а не петнадесет милиарда, а разликата е голяма. Разбира се не случайно Айнщайн казал за Учителя, че се прекланя: светът се прекланя пред него а той се прекланя пред Учителя.

   
  из лекция изнесена през 1996-а година
  Древната цивилизация живее в ядрото на Истината. Древността е съставена от две неща – Дух и Истина
  Из интервю за Портал12
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Древните цивилизации" ...