ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Древните символи

  Когато в някои свещени книги се говори за погледа на огъня, това символизира следното: Това е символът на всепроникващата сила на Сина, наречен Атар или искрата.

  Двете очи са създадени, за да бъдат надрастнати от Сина, третото око. Светът също затова е създаден, за да бъде надрастнат. В последствие цялата вселена също с тази цел е създадена, за да бъде надрастната. При двете очи, при външното гледане, може да имате постижения в музиката, в бизнеса, в медицината, в някои дарби, способности и т.н., всичко това е илюзорно постижение. При третото око имаш истински постижения, това е пътят към себепознанието. Не отричам дарбите, но никога не смятайте дарбите за първостепенно нещо, за да не се отклоните дълбоко не само сега, но и в бъдеще, и в други прераждания. Първо човек трябва да познае себе си и да преоткрие Истината. Истината в човека е нещо повече от дарбите. Дарбите извън истината винаги ще бъдат бедни.
  из лекция изнесена през 1996-а година
  Когато Искрата дава просветление в интуицията на човека, тя губи вече част от своята светлина и много бързо се връща в духа. Това е така, защото слизайки надолу, световете за нея са много груби, бавни и неорганизирани. Това се отнася и за душата. Понеже духът е ослепителен, от него се излъчва само една частица, само една искра и тя храни интуицията и окултното разбиране на живота. Ние благодарим на тази искра, защото тя е чисто, светлинно излъчване, тя е посещение на велико и мъдро небе.

  Щом интуицията е бедна и едва загатва за този ослепителен свят, какво може да обясни интелектът? Ето защо учениците на Бялото братство се обличат със смирение. С това се предпазват от въображаеми светове на ума, това са световете извън живата вода.

  В най-древния език Живата Вода символизира бързата кръв или точният огън, това е и според богомилите. В последствие се е стигнало до израза "третото око", което също е бедно понятие. На древния език това означава специфично съчетание на дух и кръв. Кръв, означава светлина
  из лекция изнесена на 27.11.1996 - а година
  Окултната наука казва: Пещерата е символ на цялостния, на пълния космос. На окултен език това означава, че пещерата е символ на космическото знание или посвещението. От друга страна пещерата символизира дълбоката вътрешност в човека, тя е първичен символ. Навлизайки в своята пещера, т.е. в своето съкровено битие, ученикът си изработва чисти отношения към Учителя. Отношението към Учителя е изработване на свещени отношения към вечността. Вечните отношения са специфичен начин за общуване с Древния.

  На земята ученикът се среща с Учителя, за да изработи вечно отношение към Отец. По пътя навътре към олтара на святата пещера, ученикът разбира, че злото е неговото тайно благословение. В света винаги има борба и ако си ученик, тъмните сили ще те атакуват, за да растеш в светлина. Ако си на страната на злото и мрака, тогава светлината ще те атакува, докато се пробудиш или изчезнеш в хаоса.

  Духът не иска да пробужда спящите, защото чрез пробуждането всички фалшиви надежди ще угаснат. За да останат техните надежди, ги оставя да сънуват. Това означава, че проблемът е зло за този, който обича съня и надеждата. Надява се този, който е изгубил любовта си. Този, който люби е в духа. В духа няма надежди, има само живот и пълнота.
  из лекция изнесена през 1996-а година
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Древните символи" ...