ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Древните езици

  В първопричината най – древния Език се е изявил като лееща се Светлина, като потоци от Неизразима Светлина. Но минало то тогава. И аз, Йохавания, видях много светове, които се сътвориха и които останаха несътворени. Явиха се хората и безбройните същества. И аз исках да им изявя Древния Език и да им разкажа за него. Но хората и съществата сякаш бяха изгубили себе си. А те бяха сътворени и трябваше да се разговарят по съответния начин. И разговаряха си те с движения, с жестове. Опитаха се с жестове да рисуват Светлината. Но видях, че сътвореното е ограничено. После се яви говорът, дойдоха думите. И всички ние бяхме пренесени в един свят, който Таора нарече Атлантис. И всичики ние възприехме този свят, като Атлантис, но моята душа не ми даваше покой. И аз поисках да разбера от Таора Замисъла на Атлантис. Аз знаех в себе си, че всяка изговорена Светлина е идея на Великия Замисъл. И узнах от Таора идеята: Атлантис е Речение, Изричане, което означава „Място на Съзерцанието”. И съзерцавах хората и безбройните същества. Едни си говореха с очи, други си говореха с жестове. Едни си говореха с усмивки, други си говореха с думи. Несътворената Светлина сякаш бе потънала. Но в този свят имаше много същества на Таора. Аз ги нарекох Мадахари, сиреч Мъдрите. И само с тях можех да общувам. И заедно с тях основахме Великото Царство на Атлантис. Ние живяхме много времена и общувахме помежду си на единствения Език – Езика на Несътвореното. И нарекохме го Ватан – Царството на Несътворените идеи, или Царството на Преподобната Светлина. Тази светлина Беше Праобразът на Таора – изобилна, ослепителна и неизговорима в сътворените светове. Но ние, децата на Таора, си общувахме само на Ватан, защото любовта ни към Таора беше съхранена. И видях впоследствие Видение за много светове: те всички жадуваха за сътвореното, те искаха да ограничат Светлината в себе си. И превърнаха се съществата в сътворена светлина, и искаха да я притежават само за себе си. Но изгубиха нещо от Несътвореното. И до ден днешен хората си говорят на даденият им сътворен език. И видях: в сътвореното няма разбиране. Само мъдрите имат разбиране в себе си. Само те носят в себе си Древния Език няма думи, няма слово. В този Език има само Таора, сиреч Присъствие на Несътвореното. Само в това Присъствие има разбиране. А останалото наричам „сътворения свят”.
  Из Сафа Таора стр.91, 2001г.
  Но трябва да кажа, че няма по – дълбок език от Свещения език, говорим за Любовта. Това е по – дълбок език дори от ватанския. Има два вида ватански – духовен, който нещо като съкровеноведение, и другия, който е специален. Но няма по – дълбок език от Любовта.
  Из Очите на Любовта стр.206, 2002 г.
  АРИНОР – Езика на Независимите Старци.
  Когато в Древността той поискал нещо особено от Амором – Самото Всемогъщество, му било позволено да проникне в Пламтящото Сърце на Мистерията. И прониквайки, той чул само една Дума – Аринор – и разбрал, че това е Скрит Език, защото този Шепот, тази Дума била изречена от Амором и означавала ”Тайните са в Аринор, в Сърцето на нещата и понеже ти пръв се докосна, нека това бъде твоето Име и Твоя Език”

  Шадая Анхор /на Древния Език Аразума/ - Сфинксът, Пазителят, Неподвижното Безмълвие, Събуди Древността си, Сфинксът задвижва Безмълвието, Безмълвен страж
  Из Древни Откровения стр. 9 / 38, 2018г.
  Има шест вида египетски език, езици на народа и само един свещен език на жреците, дори и духовните хора не го знаят, един от тайните езици, подобен на Ватанския. Този език се е произнасял в тайните стаи на пирамидите. Жреците са ползвали древен език, съвсем друг от народа и неговите свещени думи. Какво означава свещени думи, означават ключове, думите, означават духове, дълбочината на думата е дух не е нещо буквално. Знае се, че свещените думи отварят вратите на вътрешната вселена. Този език е подобен на Ватанския, той се нарича Залихир, за този език ще говорим малко до колкото се позволява да се каже, в този език има трийсет думи за очи, няма друг език, който така да обхваща идеята за очите, първите десет са специални, другите десет са второстепенни, отделени от Истината свързани със световете. Този език се познава от някой хора от Бялото Братство и Висши адепти от Черното Братство.

  Изговорената тайна дума в строго определено време е отключвала вратата към така нареченото Велико черно Слънце , тук думата черно има съвсем друго значение, това Слънце е Бащата на Слънцата и То не е Алфиола. Именно от това Слънце произлиза древната мъдрост и древните езици и Те придобиват Дух именно от контакта с това Велико Черно Слънце. Думата четирсет, на езика на посветените е дума на светлинния мрак. За жреците свещените думи са имали Божествена власт, затова отговорността е голяма. Египетската дума за Пирамида е Мер – Водител, по – късно се добавя думата Кхет и станало нещо съществено Мер Кхет, което означава водител към съкровената мъдрост, великия дом на мъдростта, който се намира в Третата вселена, Божествената вселена. Дума ключ, пропуск. Авор Хара – очите на търсача.

  Познавам, около 50 апокрифа те са писани на различни древни езици, като се почне, Египетски, Древно сирийски, Древно гръцки, Арамейски, Древно персийски, Древно еврейски и няколко Тайни езици, един от тайните езици е Авинор, също неизвестен за учените, тъй като има много малко неща за него тай е подобен на Залихир и на Ватанския. Ватанската азбука е с 22 букви, интересна е първата буква тя не е А нито Б, но първата буква е „МИНУС“, означава връщане в небитието в не сътворения свят на духа и има съвсем друго измерение.
  Из Лекция „Въведение в Тайните на Египет, Мъдростта на Апокрифите“
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Древните езици" ...