ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Догоните

  Догоните са тайнствен народ. Те са скрит Древен народ, който не се нуждае от никакъв прогрес.

  За Догоните всичко е мъдро и значимо, всичко е Свещено. В този народ е съхранено Свещеното Начало. Те имат скрити Учители, за които не говорят. Това е народ (подобно на Тибет), който не признава никаква земна история. Вярват само в своите Тайни предания - предания от Боговете. Това е първобитен народ, който има знание, което е над науката и над целия съвременен свят. Тук важното е Свещеното.
   
  Из книгата Живият Глас
  За Догоните, Амма или съкратено Ам, т.е. Бог, е Единственият Господар. Те живеят само с една цел: да пътуват към Него и към Истината. 

  За тях обикновените неща са тънки реалности. Те знаят, че знанието им идва от свещения Сириус. Догоните произлизат иначе от Египет, те са египетски лъч. 

  Езикът им е скрит. Използват знаци, символи и устни предания.

  Почитат умрелите като живи духовни сили.
  Из книгата Живият Глас
  При Догоните думите имали важно, дълбоко, мистично значение. Те дълбоко вярвали, че правилните думи образуват вратата към Древния Път. Според тях, ако се промени някой път Тайната само на една дума, тогава Целостта няма да бъде разбрана, Бог няма да бъде разбран. А с това се затваря вратата и Древният Мироглед. Така Древният Мироглед бива изгубен. Те много търпеливо  учели светлите думи, за да постигнат четвъртата степен - степента на Светлината.

  Догоните казват, че животът е движение на енергията.

  Една догонска пословица: Който греши в Словото, в думите, той пропада в себе си.
  Из книгата Живият Глас
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Догоните" ...