ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Доверието

  Доверието не е подвластно на човешкото разбиране и на човешкия ум. Доверието превъзхожда човешкия ум и всички човешки разбирания. Доверието е скок над ума и изисква смелост и скромност, любов към истината.

  Доверието е скок в Невидимото. Пълното доверие към невидимото е пълно излизане от сферата на ума, от сферата на познатите неща: знания и информации, познатите звезди и т.н.

  Енергията, която тече в доверието, се различава от енергията, която тече във вярата. Вярата, колкото и да е дълбока, лесно може да се превърне в съмнение; съмнението също може да се превърне във вяра - това са полюси. Доверието и вярата привидно си приличат, но те се различават. Вярата рано или късно ще доведе човека до съмнение.

  Фанатикът също има вяра, но той няма доверие в себе си. Неговата вяра е също крайна, пълна вяра, но невежа. Той няма доверие в себе си. Неговата вяра е натрапена от ума и затова се превръща в неговата смърт. 

  Доверието е надрастване на вярата и съмнението, на полюсите в живота. Тук не само вярваш в Учителя и в Бога, а си доверил живота си - това е друга фаза. Вярващият живее в търсенето на Бога. Той е търсач - това е едно много фино заблуждение. Този, който търси, е на погрешен път. Търсенето е тръгване нанякъде, разделение, тръгване на път. Това е поставяне на дистанция, а пътят - това си ти самият. 

  Да имаш доверие в невидимото, това е метод, който те прави дълбок.

  Само Любовта умее да се доверява, добротата не умее, умът също. Доверието е изключително качество на Любовта. Добротата само може да вярва - това е нейният таван, нейният предел. Злото може само да се съмнява.

  Доверието е цялост - Любовта може да живее в човека само когато е цялостен. Доверието е едновременно завръщане в невидимото и символично завръщане в Любовта. И само който има пълно доверие в Любовта, може да бъде преобразен. Не казвам, че трябва да отричаме вярата - да не бъда погрешно разбран - защото тя е една важна подготовка за идването на доверието. Първо се минава през съмнението, после през вярата и накрая се влиза в доверието.
  Из книгата Духовно разбиране на нещата
  А доверието – това е Божествено виждане, това е Божествена Разумност. В човека вярата е само една духовна разумност (не е Божествена Разумност, тя е от друго измерение), която е въведение към доверието.
  Из идея за размишление Доверието, 3 ноември 1998г.
  Доверието прави ученика истински търсещ, докато този, който се съмнява и който вярва, ви наги търси в погрешна посока. Ето защо ще срещнете много вярващи, които са заблудени. Те вярват в Христос, но не си доверяват живота; просто не могат да разберат какво се иска от тях.
  Из идея за размишление Доверието, 3 ноември 1998г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Доверието" ...