Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Добродетелите

  Всяка добродетел представя по една черта от образа на вечния човек. Ако общуваш с лошите черти в човека, след време, имам предвид и в другия свят, не само в този, няма да го познаеш, защото те са време на градеж и затова след време няма да намериш човека.

  Когато виждаш лошото в човека, с човека ли общуваш ти? Не! Ти общуваш със звяра. Бързам да кажа, да не се стоварва всичката отговорност на змията и на дявола..., но това е друг момент. Не можеш да постигнеш връзка с Бога, ако не си постигнал една от чертите на вечния си образ. Според окултната наука, във всяка епоха ти ще градиш една от тези черти, докато се домогнеш до Лицето на Вечния.

  Не виждай лошото в хората, защото ще го натрупаш в себе си и то ще стане голяма сила в твоя живот. А който не може да трансформира тази натрупана сила, той няма да може да оцелее.

  Истинското око прониква в нещата, забелязва всичко, но възприема само фината реалност, само духовната реалност. Тук се прави разлика между забелязване и възприемане. Злото можеш да го забелязваш, но не го възприемай и не го подхранвай, това е основно правило в учението. От окултна гледна точка, буден е само този ученик, който възприема Божествения живот и го предава и на другите.

  Да виждаш лошото и да го подхранваш, това е качество на мрака и на неговите синове. Когато виждаш красивото, ти започваш да навлизаш в едно от невидимите полета на духа. Искам да кажа, че една от задачите на ученика е да проникне в неизвестното битие и да се докосне до аромата, наречен еликсира на живота.
  из лекция изнесена на 18.07.1996