ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Дишането

  Дълбокото дишане, Учителя казва, това е дълбока връзка и дълбоко мислене, синоним на дълбокото мислене. Не случайно затова и реших да ви говоря за дишането. Дълбокото дишане подготвя човека след време да навлезе в най-висшата област, на „Девайра”, което означаваше Първичната Любов. Когато се навлиза в Първичната Любов, идва един момент, когато дишането става невъзможно. Според окултната наука въздухът е разреден огън. Колкото по-плитко е дишането, толкова по-плитки са решенията в живота, толкова повече имаме земно мислене, толкова повече имаме безпокойство. Докато дълбокото дишане привлича онези духовни елементи които са сродни на душата. Това означава, че дълбокото дишане определя един съвсем друг начин на мислене и възприемане. Дълбокото дишане, на високо ниво, означава да получаваш чиста енергия, т.е. живот с по-друго качество.
  Из Тайнственото явление Въздух, държана на 1 август 2000 г.
  При спокойното, дълбоко и концентрирано дишане ти вече не си обикновен човек, вече си духовен. Змията не може да диша дълбоко, защото нейните желания са повърхностни, външни. Учителят казва: Колкото по-дълбоко можеш да дишаш, толкова повече се отдалечаваш от земята и навлизаш в други светове. Съзнателното дишане може да се превърне в лечение на повърхностния, земния живот. Силата на дълбокото дишане е това, че се постига независимост от змията и вибрациите на света. Очите също дишат.
   
  Из ИР За Дишането, държана на 4.07.1996
  Също Учителят казва, че ако искате да проверите силата си, трябва да проверите доколко можете да задържате въздуха. Ако можете да задържате много въздуха, може да странствате по други планети, звезди, слънца и т.н. Това е много важно за излъчване, но човек трябва да е непривързан. От друга страна - казва Учителя - ние дишаме, за да възприемем животът на Бога.
   
  Из лекция 33 загадки от Учителя, държана на 5.06.2001г
  Според арабските мистици, който владее дишането си той владее времето, владее събитията и явленията. Тук става въпрос, че той владее вътрешното, метафизичното време. Това е свързано с будността и от там той владее и външното време. Щом ги владее, той владее и външното време, и външните събития. Това означава, че той владее духовните състояния.
  Нафас или дишането на чистото сърце, това са занимания с най-дълбокото Аз. Човек който се е посветил да изучава нафас, в неговите три степени, за които после ще кажем, той върши занимания с най-дълбокото Аз.
  Из ИР Нафас, държана на 5 септември 2000 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Дишането" ...