ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Диамантената воля

    Диамантената воля се излъчва от тялото, докато обикновената воля не може. Ето защо човек трябва да развива волята си.
    Из лекция Диамантената воля, изнесена на 20 септември 1991г.

    Волята на човек може да стане много силна. Когато Бог се съедини с нея – Изработена воля – и когато даде нещо от Себе Си, тя става Диамантена Воля... Такъв човек може да прекосява светове.

    Из лекция ШРИ АУРОБИНДО ЗА БОГА държана на 7 август 2018
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Диамантената воля" ...