Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Диамантената воля

    Волята на човек може да стане много силна. Когато Бог се съедини с нея – Изработена воля – и когато даде нещо от Себе Си, тя става Диамантена Воля... Такъв човек може да прекосява светове.

    Из лекция ШРИ АУРОБИНДО ЗА БОГА държана на 7 август 2018