ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Децата

  Първото нещо, на което се обучавали децата на зороастрийци, е да говорят само и единствено Истината. Никакви други правила – само говорене на Истината. Тук мога да кажа, че това е най-Висшата практика. Истината е по-важна, защото тя съдържа в себе си и Чистотата. Тези две неща са по-важни от бъдещето и от звездите...Говоренето на Истината – казва Заратустра – е трупане на вездесъщ Огън, защото Истината е тясно свързана с Правилното поведение.
  Из идея за размишление Заратустра - Огънят изнесена на 7.06.2016
  Децата са сияещи слънца.
  Из книгата Възпитанието на детето (Предговор от Елеазар Хараш) - Макс Хайндел 2019
  Мъдрото дете е особено присъствие на тишината.
  Из книгата Възпитанието на детето (Предговор от Елеазар Хараш) - Макс Хайндел 2019
  Хората на лъжата не получават изцеление. Няма значение дали са деца – Бог знае лъжата им от миналите животи
  Из идея за размишление Лъжата изнесена на 7 октомври 2014
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Децата" ...