ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Делфините

  Основното, което трябва да запомните е, че делфините са стари човешки същества, преродени хора, които произлизат от едно старо човечество. Те са хора според окултната наука, които са осъществили в себе си един висок идеал. Те символизират една скрита и стаена символика на неизчерпаемата надежда. Те сияят от познанието на закона на радостта, а това, всъщност, е законът на самоотричането. Когато делфинът умира, смята, че един друг, по-висш свят му отделя своето голямо внимание и това е наистина така. Неговото скрито съзнание разбира това и той се изпълва с много приятно чувство, същевременно възхищение.
   
  Из идея за размишление Тайната на Делфините изнесена на 24.09.97
  Първичните отношения на душите са били отношения на мълчанието. Делфините загатват за това минало и за това изгубено богатство. Душата на делфина е дошла в света на морето, за да беседва със своята съдба
  Из идея за размишление Тайната на Делфините изнесена на 22.10.97
  По времето на Първата подраса на Атлантида делфинът е бил човек пешеходец, но като видял водата, казват Рмоахали (по това време се случва), тази чудна стихия, човекът се опиянил, решил твърдо да заживее във водата и да плува. По-късно Толтеките нарекли делфините Морски хора и това е наистина така. От милиони години водата е с нас – в нея има нещо от Праезика.
  Лекция Атлантида държана на 01.09.2015
  Истинското дишане не е нито с устата, нито с носа, а с душата си. Между другото делфините дишат така, но след време ще говорим за тях. Те владеят едно тайно дишане, което Тот нарича “сферично”, много дълбоко дишане, дишане с любов, дишане с душа. Там, където има любов, не диша носът или устата, а диша душата.
   
  Из лекция Египетската физика, държана на 02.09.2003
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Делфините" ...